Tosibox Oy

Uutiset

Tosibox Oy:lle myönnettiin ISO 27001:2013 sertifikaatti

Lok. 7 2021

Tietoturvahyökkäysten määrä on huomattavassa kasvussa ja ilman jäsenneltyä lähestymistapaa tietoturvaa ei voida hallita tehokkaasti. Jo yksi tietoturvahyökkäys voi tuhota yrityksen imagon, vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen sekä vaarantaa asiakaskunnan.

ISO/IEC 27001:2013 standardi määrittää vaatimukset dokumentoidun tietoturvan johtamisjärjestelmän perustamiseen, toteuttamiseen, käyttämiseen, seurantaan, tarkistamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen. Tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä sisältää kaiken tiedon hallinnoinnin ja suojaamisen koko elinkaaren ajan tiedon muodosta riippumatta.

Tosibox Oy:lle myönnettiin ISO 27001:2013 sertifikaatti syyskuussa 2021. Tosibox Oy on suomalainen teknologiayritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Oulussa. Yrityksen toimitusjohtaja Kaija Sellmanin kertoo tietoturvallisuuden olevan yksi heidän toimintansa kulmakivi, jota myös myönnetty ISO 27001 sertifikaatti ilmentää. Kaijan mukaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatin saavuttaminen on erittäin tärkeä osoitus heidän asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneilleen siitä, että Tosibox tekee jatkuvaa kehitystyötä tietoturvaprosesseissaan.

ISO 27001 on yksi kasvavimmista johtamisjärjestelmien sertifioinneista maailmanlaajuisesti. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifioinnilla on useita hyötyjä yritykselle. Sertifikaatti auttaa esimerkiksi erottumaan kilpailijoista ja kilpailevista tuotteista sekä lisää luottamusta eri sidosryhmissä. Sertifikaatin avulla pystyy todentamaan, että sitoutuminen tietoturvallisuuteen tapahtuu organisaation jokaisella tasolla. Myös käytännöt ja menettelytavat tehdään kansainvälisesti tunnustettujen kriteerien mukaisesti.

Lue myös Tosibox Oy:n tiedote sertifioinnista heidän nettisivuiltaan.

Bureau Veritas onnittelee Tosibox Oy:tä sertifioinnista!