Vantaan Taksi

Uutiset

Vantaan Taksi Oy:lle myönnetty ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sertifikaatti

May. 6 2020

Salla Punkari luovutti sertifikaatin Vantaan Taksi Oy:n Account Manager Seppo Raumalle.

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan ympäristöjohtamistavoitteensa kehittämällä toiminnan hallintaa ja integroimalla ympäristönäkökohdat paremmin liiketoimintastrategiaan. ISO 14001 standardin uusin versio vuodelta 2015 sanoittaa ympäristöjärjestelmän filosofian seuraavasti: Katsotaan, että tasapainon löytäminen ympäristön, yhteiskunnan ja talouden välille on tärkeää, jotta nykyhetken tarpeet voidaan tyydyttää viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää tarpeensa. Kestävä kehitys on tavoite, joka saavutetaan tasapainottamalla kestävyyden kolme tekijää.

Saavuttaakseen akkreditoidun ISO 14001 sertifikaatin, organisaation tulee täyttää ISO 14001 standardin määrittelemät vaatimukset. Näitä vaatimuksia ovat mm. ympäristöpolitiikan laatiminen, ympäristönäkökohtien määrittäminen ja ympäristötavoitteiden asettaminen sekä sitoutuminen ympäristönsuojelun tason parantamiseen.

Bureas Veritas Certification on auditoinut Vantaan Taksi Oy:n ja Logi Point Oy:n ISO 14001:2015 järjestelmän huhtikuussa 2020, ja todennut järjestelmän vastaavan standardin vaatimuksia. Sertifiointiauditoinnilla johtavana arvioijana toiminut Pekka Häyrinen totesi auditoinnin aikana havainneensa, että yritysten johto on vahvasti sitoutunut. ”He ovat osanneet keskittyä oleellisiin ympäristönäkökohtiin ja luoneet niille ohjelmia, jotka vaikuttavat ympäristökuormitukseen. Keskeisiä asioita ovat henkilöstön koulutus, kalusto ja itse ajojärjestelyjen suunnittelu. Kaiken kaikkiaan toiminnasta jäi auditoinnilla hyvä kuva.”

Vantaan Taksi Oy:n historia yltää vuonna 1947 perustettuun Helsingin Ympäristön Ammattiautoilijat ry:een. Tänään henkilöliikenteestä vastaava Vantaan Taksi Oy ja mm. oppilaskuljetuksista vastaava Logi Point Oy toimivat 335 ajoneuvon voimin. Huhtikuussa 2020 myönnetty ISO 14001 sertifikaatti kattaa molempien yritysten toiminnan toimialakuvauksella ”Taksiliikenteen toiminnan logistinen suunnittelu, toteutus ja laskutus sekä turvaluokitellut kuljetukset”.

Bureau Veritasin historia on myös pitkä. Vuonna 1828 perustettu yritys on toiminut Suomessa vuodesta 1858. Bureau Veritas on nykyään maailman johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja (TIC) tarjoava yritys, joka toimii Suomessa 20 johtamisjärjestelmäauditoijan voimin. ISO 14001 sertifioinnit toimitetaan globaalin UKAS akkreditoinnin alla, jonka toteutumista Suomessa valvoo FINAS.

Bureau Veritas Certification onnittelee Vantaan Taksi Oy:tä ja Logi Point Oy:tä ISO 14001 sertifikaatin saavuttamisesta!

He ovat osanneet keskittyä oleellisiin ympäristönäkökohtiin ja luoneet niille ohjelmia, jotka vaikuttavat ympäristökuormitukseen. Keskeisiä asioita ovat henkilöstön koulutus, kalusto ja itse ajojärjestelyjen suunnittelu. Kaiken kaikkiaan toiminnasta jäi auditoinnilla hyvä kuva.

Pekka Häyrinen Johtava arvioija