TEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ KOULUTUKSET

TEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖ KOULUTUKSET

Teollisuus ja ympäristö kulkevat rinnakkain kun toiminnan keskiössä on laadun takaaminen, terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä vastuullisesti toimiminen. Ilmasto- ja ympäristövaikutusten minimoinnilla organisaatio voi saavuttaa merkittäviä säästöjä, kohottaa kilpailukykyään markkinoilla sekä parantaa yrityskuvaansa.

Ympäristökoulutustemme pohjana toimii kansainvälinen ISO 14001 standardisarja ja se soveltuu hyvin kaikkien organisaatioiden ympäristönhallintajärjestelmän pohjaksi. Vastaavasti tarjoamissamme teollisuuspuolen koulutuksissa sovellamme hitsauksen saralla ISO 15614 -standardia.