Osaamisen vahvistaminen

OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Ylläpidämme työntekijöidemme asiantuntijuutta ja parannamme heidän kykyjään vastata asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin.

Bureau Veritasilla on erinomaiset mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen laaja-alaisen toiminnan ja monipuolisten työroolien ansiosta. Työn itsenäisyys, vaihtelevuus ja haasteet ovat samalla merkittävä motivaation lähde työntekijöillemme.

Tuemme osaamisen kehittymistä muun muassa säännöllisillä kehityskeskusteluilla, esihenkilö- ja työntekijäworkshopeilla sekä kattavalla verkko-oppimistarjonnalla. Tiimikokoontumisissa jaetaan tietoa ja osaamista, opitaan toisilta ja ratkotaan haasteita yhdessä. Bureau Veritasin sisäiset koulutukset mahdollistavat usein maiden rajat ylittävän työntekijöiden kohtaamisen esimerkiksi johtamiskoulutuksissa ja mentorointiohjelmissa.

Koulutusta noin 31,6 h per työntekijä vuonna 2022

MUUT SITOUMUKSEMME