Osaamisen vahvistaminen

OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Ylläpidämme työntekijöidemme asiantuntijuutta ja parannamme heidän kykyjään vastata asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin.

Bureau Veritasilla on erinomaiset mahdollisuudet ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen laaja-alaisen toiminnan ja monipuolisten työroolien ansiosta. Kun työssä saa kehittää itseään, se motivoi, palkitsee ja sitouttaa. Työntekijöiden osaaminen on ratkaisevan tärkeää myös yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Tarjoamme työntekijöillemme monenlaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen:

Työssä tapahtuva oppiminen - Toimialan jatkuva kehittyminen mahdollistaa ja edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja syventämistä.  Työn itsenäisyys, vaihtelevuus ja haasteet ovat samalla merkittävä motivaation lähde työntekijöillemme. Tiimikokoontumisissa jaetaan tietoa ja osaamista, opitaan toisilta ja ratkotaan haasteita yhdessä.

Koulutus, kurssit, workshopit ja webinaarit - Bureau Veritasin sisäiset koulutukset mahdollistavat usein maiden rajat ylittävän työntekijöiden kohtaamisen esimerkiksi johtamiskoulutuksissa ja mentorointiohjelmissa. Tarjoamme työntekijöillemme koulutuksia ja kursseja ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja päivittämiseen läsnä, etänä ja hybridimuodossa. Lisäksi järjestämme workshopeja, joiden avulla kehitämme esihenkilöosaamista ja työyhteisötaitoja henkilöstön omien kehittymistarpeiden, yrityksen tavoitteiden ja henkilöstökyselyissä saadun palautteen pohjalta.

Koulutusta noin 31,6 hper työntekijä vuonna 2022

Mentorointi - Mentoroinnin keskeisenä tavoitteena on edistää osaamista sekä tukea mentoroitavan ammatillista kasvua. Mentori saa puolestaan vahvistusta ja validointia omalle asiantuntijuudelleen. Mentoriparit tai -pienryhmät muodostetaan Bureau Veritasilla yli maiden rajojen. Asiantuntijuuden kehittämisen ja urakehityksen tukemisen lisäksi mentorointi tarjoaakin mahdollisuuden myös kansainväliseen verkostoitumiseen.

Kehityskeskustelut - Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa arvioidaan kuluneen vuoden tavoitteiden toteutumista, asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle ja pohditaan omaa ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä pitkällä tähtäimellä.

MUUT SITOUMUKSEMME