Osaamisen vahvistaminen

OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Ylläpidämme työntekijöidemme asiantuntijuutta ja parannamme heidän kykyjään vastata asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin.

Bureau Veritasilla on erinomaiset mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen laaja-alaisen toiminnan ja monipuolisten työroolien ansiosta. Työn itsenäisyys, vaihtelevuus ja haasteet ovat samalla merkittävä motivaation lähde työntekijöillemme.

Tuemme osaamisen kehittymistä muun muassa säännöllisillä kehityskeskusteluilla, esihenkilö- ja työntekijäworkshopeilla sekä kattavalla verkko-oppimistarjonnalla. Tiimikokoontumisissa jaetaan tietoa ja osaamista, opitaan toisilta ja ratkotaan haasteita yhdessä. Lisäksi Bureau Veritasin sisäiset koulutukset mahdollistavat usein maiden rajat ylittävän työntekijöiden kohtaamisen.

Koulutusta noin 33,2 h per työntekijä vuonna 2021

MUUT SITOUMUKSEMME