Yhdenvertaisuus

YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN

Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme.

On tärkeää, että työntekijämme kokevat tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi, ja kuuluvansa työyhteisöön. Kannustamme kaikkia työntekijöitämme esimerkilliseen toimintaan työkulttuurin ja työilmapiirin rakentamisessa. Työntekijämme kokevatkin vahvuuksinamme sen, että tiimeissä arvostetaan erilaisia näkemyksiä, työkavereiden kanssa koetaan yhteenkuuluvuutta ja työssä voi olla oma itsensä.

Käytämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua ylläpitääksemme ja kehittääksemme yhdenvertaisuutta pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti. Edistämme tasa-arvoa yhdenvertaisilla käytännöillä sekä kehittämällä työyhteisötaitoja ja esihenkilöosaamista. Hyödynnämme myös työntekijöidemme palautetta ja henkilöstökyselyn tuloksia yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Rekrytoinnissa arvioimme hakijan kokemusta, osaamista ja persoonaa. Valintapäätöksessä huomioimme mahdollisuuden edistää monimuotoista työyhteisöä, esimerkiksi työntekijöidemme ikäjakauma kattaa viisi ikävuosikymmentä. Työn ja yksityiselämän yhdistämistä helpottavat joustava työaika ja hybridimalli lähi-etätyössä. Palkallisen perhevapaan pituus määrittyy työsuhteen keston, ei sukupuolen, perusteella.

Teemme vuosittain palkkakartoituksen, jolla varmistamme, että samoissa ja samanarvoisissa tehtävissä työskentelevien välillä ei esiinny perustelemattomia palkkaeroja. Huomioimme yhtäläisen palkkakehityksen myös perhevapaalla olevilla. Kehityskeskustelut kattavat koko henkilöstön, ja esihenkilötehtävissä toimii yhtä lailla naisia ja miehiä.

Henkilöstöstä 52 %naisia vuonna 2022
Johdosta ja esihenkilöistä 30 %naisia vuonna 2022

Emme salli syrjintää. Työntekijöiltämme on ehdottomasti kielletty kaikenlainen syrjintä iän, sukupuolen, vammaisuuden, kansallisuuden, etnisyyden, poliittisten näkemysten, uskonnollisten vakaumusten tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

MUUT SITOUMUKSEMME