Työterveys ja turvallisuus

TYÖNTEKIJÖIDEMME TERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus ovat erottamaton osa arkeamme ja toimintakulttuuriamme.

Suurin osa Bureau Veritasin tarkastus- ja auditointipalveluista suoritetaan asiakkaiden tiloissa tai asiakkaiden toimittajien tiloissa, jotka voivat joskus olla riskialttiita paikkoja. Varmistamme työturvallisuutta säännöllisellä turvallisuus- ja tietoisuuskoulutuksella. Matkatyön riskejä hallitaan muun muassa tauotus- ja yöpymisohjeistuksella, ja matkustamisen kuormittavuutta tasataan palkallisilla lisävapaapäivillä.

Tärkeitä voimavaratekijöitä tietotyössä ovat työilmapiiri, työkavereilta saatu tuki, liukuva työaika ja etätyömahdollisuus. Työntekijämme kertovat kokevansa tekemänsä työn merkityksellisenä ja että työssä voi olla oma itsensä. Pidämme myös huolta työergonomiasta.

Panostamalla esihenkilöosaamiseen sekä työyhteisön kehittämiseen pyrimme varmistamaan työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta työssä. Johtamis- ja henkilöstökäytäntöjen lisäksi tuemme työntekijöidemme hyvinvointia virkistystapahtumilla, hyvinvointiin liittyvillä eduilla ja laaja-alaisella työterveyshoitopalvelulla.

A word cloud

TYÖNTEKIJÖIDEMME NÄKEMYKSIÄ SIITÄ, MITÄ HYVINVOINTI, TERVEYS JA TURVALLISUUS BUREAU VERITASILLA TARKOITTAA

MUUT SITOUMUKSEMME