BV_ISO 14001 ympäristöjärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi

ISO 14001 vaatimukset ja sisäinen auditointi

Katso seuraavan toteutuksen ajankohta avoimet koulutukset etusivulta.

Maailman tunnetuimpana ympäristöjärjestelmämallina pidetty ISO 14001 -standardi soveltuu kaikkien organisaatioiden ympäristönhallintaan. Standardi perustuu jatkuvan parantamisen hyödyntämiseen ja siinä määritellään ympäristönkysymysten tunnistamista, hallintaa ja seurantaa koskevat vaatimukset.

Bureau Veritaksen ISO 14001 vaatimukset ja sisäinen auditointi -koulutuksen aikana käsitellään käytännönläheisesti ympäristönhallinnan periaatteet, ISO 14001 -standardin vaatimukset ja ylläpitoon liittyvät prosessit, kuten johdon katselmus.

Koulutus sopii hyvin ISO 14001 –standardiin perustuvan järjestelmän rakentamista suunnittelevalle, ympäristöjärjestelmän ylläpitäjälle ja aloittelevallekin ympäristövastaavalle. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa tietämystä aiheesta.

Koulutuspäivän ohjelma, 1. koulutuspäivä, klo 9.00-17.00:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt

• Keskeisiä määritelmiä, ympäristönäkökohta ja ympäristövaikutus

• ISO 14001:2015 rakenne ja periaatteet

• Ympäristöjärjestelmän vaatimukset ISO 14001 mukaisesti

• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

 

Koulutuspäivän ohjelma, 2. koulutuspäivä, klo 9.00-16.30:

• ISO 14001 -perustaisen järjestelmän ylläpito

• Jatkuva parantaminen

• Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi

• Johdon katselmus

• Case-harjoitus

• Koulutuspäivän päätös ja koulutuksen yhteenveto

KOULUTTAJA
 

asko mäyry netti
ASKO
MÄYRY

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Asko on elintarviketieteiden maisteri (ETM) ja kansainvälisen markkinoinnin maisteri (MBA). Hän on sertifioinut, kouluttanut ja konsultoinut yli 20:n vuoden ajan. Bureau Veritakselle Asko on auditoinut erilaisia johtamisjärjestelmiä, mm. FSSC 22000, ISO 22000, ISO 9001 ja ISO 14001 16 vuoden ajan. Em. standardeissa Asko toimii johtavan auditoijan roolissa.

KURSSILAISTEN PALAUTTEITA:

Paljon asiaa, joita voi hyödyntää ihan muutenkin eri prosesseissa.

Selkeää, konkreettista, osallistavaa

Koulutus auttoi yhdistämään teorian ja käytännön.

Kaikin puolin hyödyllinen koulutus.