BV_Teollisuus

 TEOLLISUUSPALVELUT

Bureau Veritaksen teollisuuspalveluiden tarkoitus on arvioida mm. toimitilojen, tuotteiden, prosessien ja palveluiden laatua, turvallisuutta, ympäristövaikutuksia ja yhteiskuntavastuuta.

Arvioitavat vaatimukset voivat olla:

  • PAKOLLISIA: toiminnan edellytyksenä olevien lakien ja määräysten noudattaminen,
  • VAPAAEHTOISIA: toimialakohtaisiin edellytyksiin tai hyväksyttyihin kansainvälisiin standardeihin perustuvia, tai
  • YRITYKSEN OMIA : organisaation järjestelmiin, standardeihin tai sen itse asettamiin vaatimuksiin perustuvia.

Kansainvälisen verkostomme ansiosta voimme tarjota useita akkreditoituja sertifiointeja tai asiakasvaatimuksiin perustuvia tarkastuksia niin Suomessa kuin kohdemaissakin, joko paikallisen tai kansainvälisen kriteeristön mukaisesti.