bv_GDPR

GDPR SERTIFIOINTI

GDPR Tietosuojasertifiointi

Big datan aikakaudella yksityisyys ei ole vain turvallisuus-, vaan myös luottamuskysymys. Jotta tiedonhallintaanne luotetaan, on välttämätöntä paitsi toteuttaa asianmukaiset hallintomenettelyt ja  sertifioida toimintanne.

EU: n yleinen tietosuoja-asetus (voimassa 25.5.2018 alkaen) on tiukentanut EU: n kansalaisten henkilötietoja käsittelevien yritysten valvontaa riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat, ja määrää tuntuvia sakkoja sääntöjen noudattamatta jättämisestä.

Kun lisäätte digitalisoitujen toimintojen määrää, on teidän osoitettava asiakkaillenne, henkilöstöllenne ja muille sidosryhmillenne, että kunnioitatte heidän oikeuttaan yksityisyyteen ja otatte tietoturvan vakavasti.

GDPR -SERTIFIOINNIN EDUT

  • Varmista yhä tiukempien määräysten noudattaminen
  • Osoita yrityksen digitaalinen vastuu
  • Paranna brändin mainetta
  • Rajoita mahdollisesti kalliiden tietoturvaloukkauksien riski
  • Suojaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien yksityisyys
  • Suojaa arvokkaita tietoaineistoja, jotka ovat elintärkeitä yrityksellesi

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com