TÖISSÄ BUREAU VERITASILLA

TAVOITTEEMME: RAKENNAMME LUOTTAMUKSEN MAAILMAA

Laadun takaaminen, terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, riskien vähentäminen, suorituskyvyn kehittäminen, ympäristönsuojelu ja sosiaalinen vastuu. Näistä on Bureau Veritasissa kyse. Parannamme toiminnan standardeja ympäri maailmaa ja uskomme vakaasti, että parannamme siten koko yhteiskuntaa.

Yhdistämällä suorituskyvyn ja etiikan sekä kunnianhimon ja nöyryyden, olemme mukana kehittämässä ja parantamassa maailmaa, jossa elämme. Kun valitset olla osa Bureau Veritasta, valitset samalla olla osa tätä kehitystä. Olemme ylpeitä sanoessamme, että jätämme jälkemme yhteiskuntaan.

Uskomme osaamiseemme ja rohkaisemme jokaista työntekijäämme olemaan avoin uudelle; haastamaan ja kehittämään toimintatapojamme niin tässä hetkessä kuin tulevaisuudessa. Välitämme työntekijöistämme ja kannustamme heitä työskentelemään yhdessä, yhtenä tiiminä asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi.

Bureau Veritas Suomen yksikössä työskentelee yli 40 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Turussa: sertifioinnin, teollisuuspuolen ja koulutuksen palvelut ja hallinto sijaitsevat Helsingissä ja laivaluokitustoiminta on keskittynyt Turkuun. Työntekijämme ovat asiantuntijoita, joilla on vahva ymmärrys palvelusta ja innovoinnista ja he ovat sitoutuneet toimimaan eettisesti. Työntekijämme mahdollistavat yrityksemme menestymisen.

Globaalisti Bureau Veritasilla on yli 75 000 työntekijää ympäri maailmaa. Työntekijämme palvelevat vastuullisesti 400 000 asiakastamme 140 maassa ja vaikuttavat samalla koko yhteiskunnan kehittymiseen. Jokainen työntekijämme jokaisessa toimintayksikössämme jättää jälkensä yhteiskuntaan.

Yli 75 000 työntekijää ympäri maailmaa
Palvelemme 400 000 asiakasta 140 eri maassa

SITOUMUKSEMME TYÖNTEKIJÖITÄMME KOHTAAN

Bureau Veritasin tavoite on olla korkean suoritustason tehokas organisaatio, joka on samalla hyvä työpaikka.

HENKILÖSTÖMME – TÄRKEIN PÄÄOMAMME

Työntekijämme palvelevat suurempaa hyvää vähentämällä riskejä ja vaikuttamalla siihen, että maailma on turvallisempi paikka. Työntekijämme mahdollistavat yrityksemme menestymisen ja kasvun.  Haluamme panostaa työntekijäkokemukseen laadukkaan henkilöstöpolitiikan ja toimivien henkilöstöprosessien avulla.

UUDET TYÖNTEKIJÄT NOPEASTI OSAKSI TYÖYHTEISÖÄ

Varmistamme, että uudet työntekijämme saavat parhaan mahdollisen alun Bureau Veritasilla perehdytyksen ja koulutuksen avulla sekä ottamalla uudet tulokkaat alusta lähtien mukaan tiimissä ja työyhteisössä. Tarkoitus on, että uudet työntekijämme viihtyvät uudessa roolissaan ja työpaikassa mahdollisimman nopeasti.

OSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Bureau Veritaksella on laajat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen laaja-alaisen toiminnan ja monipuolisten työroolien ansiosta. Osaamisen kehittäminen on olennainen osa henkilöstöstrategiaamme. Meille on tärkeää ylläpitää työntekijöidemme asiantuntijuutta ja parantaa heidän kykyjään vastata asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin. Kannustamme työntekijöitämme olemaan aktiivisia oman osaamisen kehittämisessä.

Koulutusta noin 43,5 h per työntekijä vuonna 2020
YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN

Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme. Käytämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua ylläpitämään ja kehittämään yhdenvertaisuutta pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti. Tavoitteena on yhdenvertainen työkulttuuri ja menettelytavat ja sitä kautta hyvinvoiva ja sitoutunut työyhteisö.

Monimuotoisuutta kannustetaan kaikilla tasoilla, sitä pidetään rikkauden ja kehityksen lähteenä. Haluamme, että jokaiselle yksilölle annetaan tilaa olla oma itsensä ja tuntea itsensä arvostetuksi. Kannustamme kaikkia työntekijöitä esimerkilliseen toimintaan työkulttuurin ja työilmapiirin rakentamisessa.

Emme salli syrjintää. Työntekijöiltämme on ehdottomasti kielletty kaikenlainen syrjintä iän, sukupuolen, vammaisuuden, kansallisuuden, etnisyyden, poliittisten näkemysten, uskonnollisten vakaumusten tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Henkilöstöstä 51% naisia vuonna 2020
Johdosta ja esimiehistä 40% naisia vuonna 2020
TYÖNTEKIJÖIDEMME TERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN

Sitoumuksemme terveyteen ja turvallisuuteen alkaa jo kotoa.

Terveys ja turvallisuus ovat avainasemassa työntekijöidemme arjessa. Suurin osa Bureau Veritasin tarkastus- ja auditointipalveluista suoritetaan asiakkaiden tiloissa tai asiakkaiden toimittajien tiloissa, jotka voivat joskus olla riskialttiita paikkoja. Turvallisuus on toimintamme ehdoton arvo.

Panostamme esimiesosaamisen sekä työyhteisön kehittämiseen ja pyrimme näin varmistamaan työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta työssä. Tarjoamme joustavuutta työn ja yksityiselämän tasapainottamiseen. Lisäksi työntekijöillämme on käytössään kulttuuri- ja liikuntaetu sekä laaja-alainen työterveyshuolto.

Tutustu arvoihimme