IRCA training cover picture (c) Canva

IRCA QMS LEAD AUDITOR COURSE 

Laadunhallintajärjestelmän johtava arvioija (IRCA QMS LEAD AUDITOR COURSE)

TAVOITTEET

Koulutukseen liittyvien harjoitusten ja ryhmätöiden yhteydessä harjoitellaan mm. esiintymistekniikkaa, prosessikartoitusta, auditoinnin johtamistaitoja, kysymystekniikkaa, objektiivista raportointia ja ajanhallintaa.

KENELLE KOULUTUS SOPII

Koulutus sopii seuraaviin aiheisiin tutustuneelle:
• Plan, Do, Check, Act (PDCA) –malli
• Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden välinen suhde
• Yleisesti käytetyt laadunhallinnan termit ja määritelmät sekä laadun 7 periaatetta (ISO 9000 mukaan).

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN

  • QMS IRCA Lead Auditor 30.9.-4.10 MESSUKESKUS, kouluttaja Mari Välimaa, hinta 3175 €  + alv (ilmoittaudu tästä)
  • QMS IRCA Lead Auditor 11.-15.11. Scandic Pasila, kouluttaja Hanna Manninen, hinta 3175 €  + alv (ilmoittaudu tästä)

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

QMS Lead Auditor (IRCA) - Laadunhallintajärjestelmän johtava arvioija –koulutuksessa perehdytään organisaation laadunhallintamenettelyiden arviointiin ISO 9000 standardisarjan (ISO 9001) avulla.

Koulutus on IRCA-sertifioitu (International Register of Certificated Auditors) tunnuksella A17929, ja täyttää kansainväliseen IRCA-auditoijapätevyyteen tarvittavan koulutuksen kriteerit. Koulutuksen päätteeksi järjestettävän kokeen hyväksytysti läpäisseet saavat kurssisertifikaatin, joka mahdollistaa IRCA-auditoija -sertifioinnin anomisen CQI-IRCA-organisaatiolta. 

Koulutukseen aktiivisesti osallistunut pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan laatujärjestelmän auditoinnin sekä kommunikoimaan tulokset selkeästi asiakkaalle tai toimeksiantajalle. Kurssi koostuu luennoista ja useista käytännön harjoituksista.

Ennen kurssin aloittamista osallistujien odotetaan tutustuneen mm:
• Plan, Do, Check, Act (PDCA) –malli
• Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden välinen suhde
• Yleisesti käytetyt laadunhallinnan termit ja määritelmät sekä laadun 7 periaatetta (ISO 9000 mukaan).

Vaikka em. aiheet eivät olisikaan tuttuja, olemme kooneet koulutukseen tulijoille esimateriaalin, jossa aiheisiin tutustutaan ja näin osallistujalle varmistetaan riittävät tiedot osallistua koulutukseen.

Koulutuksen ja siinä käytettävien materiaalien sekä kokeen kieli on suomi. Koulutukseen kuuluu kaksi ennakkotehtävää, jotka osallistujat suorittavat ennen koulutukseen saapumista. Ennakkomateriaaleissa on muutama englanninkielinen aineisto.

Kurssille osallistujien minimimäärä 4 henkilöä. Koulutuksen IRCA-sertifiointi edellyttää osallistumista kaikkina koulutuspäivinä. Koulutuspäivien tarkka ohjelma toimitetaan ennakkomateriaalin yhteydessä, mutta päivien kestot ovat seuraavat:

• Maanantai, klo 8:45-19:00
• Tiistai, klo 9:00-18:15
• Keskiviikko, klo 9:00-18:00
• Torstai, klo 9:00-17:30
• Perjantai, klo 9:00-16:00

Osallistumismaksu sisältää opetuksen ja materiaalien lisäksi jokaisena koulutuspäivänä aamukahvin ja pientä aamupalaa, lounaan ja iltapäiväkahvit.

Lisätietoja koulutuksista: koulutus@bureauveritas.com

 

PERUUTUSEHTOMME
Tilaisuuksiimme osallistumisen peruutus on mahdollista veloituksetta viimeistään 14 päivää ennen tilaisuuden alkua. Paikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle, mikäli ilmoittautunut itse estyy osallistumasta. Varaamme oikeuden perua tilaisuuden alhaisen osallistujamäärän vuoksi viimeistään 7 päivää ennen tilaisuuden alkamista.

 

Image
BV_Hanna Manninen

Hanna Manninen
johtava arvioija, kouluttaja - Bureau Veritas Certification

”Hannalla on yli 20 vuoden kokemus elintarvike- ja prosessiteollisuuden laadunhallinnasta ja tuotekehityksestä niin B-to-B kuin B-to-C sektoreilla. Auditoijana pääpaino on elintarvike-turvallisuusjärjestelmien auditoinneissa. Kouluttajana Hanna toivoo innostavansa yrityksiä käyttämään toimintajärjestelmästandardeja elävänä työkaluna toiminnan hallitsemiseen ja kehittämiseen.”

Image
In the picture Bureau Veritas' Lead Auditor Mari Välimaa

Kouluttaja: Mari Välimaa 
Johtava arvioija, kouluttaja, Bureau Veritas Certification

"Mari on auditoinut yli 200 erilaista johtamisjärjestelmää ja päässyt tutustumaan lähes yhtä moneen mielenkiintoiseen yritykseen. Työhistoriasta löytyvät myös esimiestehtävät, projektien johtaminen sekä laadusta vastaavana toimiminen. Marin teoriapohja rakentuu yritysjohtamisen tradenomin, talousoikeuden ekonomin sekä Hyväksytty Hallituksen Jäsen -tutkintojen yhdistelmästä. Sertifiointiosaaminen koostuu ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 järjestelmien johtavan auditoijan koulutuksista. Kouluttajana Mari käyttää paljon käytännön esimerkkejä, joiden avulla uudet asiakokonaisuudet tulevat helpommin pureskeltaviksi ja jäävät paremmin mieleen."