Smeta

SMETA AUDITOINTI

SMETA: eettinen kaupankäynti

SMETA on lyhenne sanoista Sedex Members Ethical Trade Audit. Sedex on yhteistyöjärjestö, jossa on mukana vähittäiskauppoja ja teollisuusyrityksiä 150:stä valtiosta. Sen ydintehtävä on ylläpitää tietokantaa toimittaja-auditoinneista eli SMETA-auditoinneista, jotka on tehty eettisen kaupankäynnin tueksi. SEDEX on myös luonut standardin jonka mukaan SMETA-auditoinnit tehdään. Auditoinnin tuloksena tehdyt raportit ovat siis SEDEXin jäsenten saatavilla SEDEX-tietokannassa.

SMETA-auditointi voidaan tehdä joko suppeana (2-Pillar) tai laajana (4-Pillar). Suppeammassa auditoinnissa arvioitavana on eettisyyden osa-alueisiin liittyvät aiheet. Perustana on  ETI (Ethical Trade Initiative) base code -vaatimukset eli kansainvälisten työntekijäjärjestöjen laatimat yhdeksän periaatetta:

  • Pakkotyön ehkäisy
  • Työntekijöiden oikeus vapaaseen ammattiyhdistystoimintaan
  • Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet
  • Lapsityövoiman käytön ehkäisy
  • Perustarpeisiin riittävä palkka
  • Ylityökäytäntöjen kohtuullisuus
  • Syrjinnän ehkäisy
  • Työsopimusten laillisuus
  • Ahdistelun ehkäisy työpaikalla.

Lisäksi arvioidaan laittoman siirtolaistyövoiman käyttöä ja etätöiden työolojen tasoa sekä paikallisen ja kansainvälisen ympäristölainsäädännön vaatimusten täyttymistä.

Käytännössä auditoinneilla haastatellaan otannalla henkilöstöä ja käydään läpi HR dokumentaatio, jotta saadaan riittävä näyttö vaatimusten toteutumisesta.

Mikäli SMETA-auditointi tehdään laajana (4-Pillar), mikä on Suomessa yleisempää, arvioidaan 2-Pillar-aiheiden lisäksi täyttääkö organisaation ympäristöjärjestelmä ISO 14001 -standardin vaatimukset sekä ovatko liiketoimintakäytännöt avoimia. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteisiin kuuluu esimerkiksi, että auditoitavan organisaation toimintatapoihin ei kuulu kiristystä eikä korruptiota.

On syytä huomioida, että SMETA on hyvä eettisen toimittaja-auditoinnin malli, mutta se ei ole sertifioitava toimintajärjestelmä, joten seuranta-arvioinneille ei ole määritelty taajuutta.

Bureau Veritas Certification toteuttaa myös SMETA-auditoinnit Suomessa paikallisen auditoijan asiantuntemuksella. Kerromme mielellämme lisää toimittaja-auditointien periaatteista, toteutuksesta ja kustannuksista.

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com