Ydinvoimapalvelut

YDINVOIMAPALVELUT

Bureau Veritasin ydinvoimapalvelut on luotu auttamaan asiakasta vastaamaan ydinvoimaloiden rakentamista ja käyttöä koskeviin tiukkoihin turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimuksiin. Yli 30 vuoden kokemuksella eurooppalaisen ydivoimaosaamisen kärjessä Bureau Veritas on kokenut kumppani ydinvoimalan koko elinkaareen aikana perustamisesta käyttövaiheeseen ja aina käytöstä poistamiseen saakka.

Suomessa olemme työskennelleet mm. OL3 rakennustyössä STUK:in akkreditoimana tarkastus- ja testauslaitoksena YVL:n vaatimusten mukaisesti. Tässä roolissa Bureau Veritas Suomi suoritti painelaitteiden ja mekaanisten rakenteiden työmaatarkastuksia.

Yhteistyössä ranskalaisten ja saksalaisten kollegoidemme kanssa ydinvoima-asiantuntijamme tarkastavat ja hyväksyvät rakennussuunnitelmat, valvovat töiden edistymistä alihankintakonepajoilla ja tarkastavat painelaitteiden ja putkistojen asennuksia reaktorirakennuksessa ja turbiinirakennuksessa. Bureau Veritasin kansainvälistä kokemusta hyödyntäen toimitamme myös primäärikierron NDT- tarkastuksia.