ISO 27001

ISO 27001 SERTIFIOINTI

ISO 27001 Tietoturvasertifiointi

Kuinka yrityksessänne hallitaan tietoturvaa? Miten toimitte, jos tietoturvaloukkaus tapahtuu?

Nykypäivän teknologiasta riippuvaisessa maailmassa tietoturvaloukkaukset ovat kasvava uhka. Kuluttajilla, sijoittajilla ja sidosryhmillä on korkeat odotukset organisaation tietoturvasta ja säännökset ovat tiukentuneet kaiken kokoisille organisaatioille. 

Tietoturvaloukkauksilla voi olla suuri vaikutus yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuteen ja tuloihin. Organisaationne suojelemiseksi Bureau Veritas tarjoaa ISO 27001 –sertifiointipalvelut tietoturvan johtamisjärjestelmille, jotka auttavat varmentamaan yritystietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja turvallisuuden. Hallintajärjestelmän käyttöönotto suojaa yrityksenne tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta. Se minimoi tietosuojariskin ja varmistaa, että noudatatte tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojensa suojaamiseksi monet yritykset ovat integroineet käyttöönsä tietoturvan hallintajärjestelmiä. ISO 27000 –standardin mukainen sertifointi auttaa turvaamaan yrityksesi tietojen luottamuksellisuuden. Bureau Veritaksen kansainvälisesti tunnustetulla sertifikaatilla yritykset voivat osoittaa tietojensa saatavuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden. Sertifiointi auttaa tunnistamaan ja näin ollen minimoimaan tietoturvaloukkauksien riskejä.

MIKä on ISO 27001?

ISO 27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset mahdollistaakseen riskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen.

ISO 27001 -perusteisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perimmäinen tarkoitus on pitää tietovarat luottamuksellisina, ehyinä ja saatavilla niitä tarvitseville – suojata organisaation tietovarojen häviämistä tai joutumista vääriin käsiin.

ISO 27001 - SERTIFIKAATIN EDUT

  • Suojaat tietosi liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi
  • Varmistat lakisääteisten ja sopimusluonteisten vaatimusten noudattamisen
  • Näytät sidosryhmille, että otat heidän tietosuojansa vakavasti
  • Edistät luotettavuuttasi sekä henkilöstön että ulkoisten sidosryhmien keskuudessa
  • Auttaa vähentämään sopimuksessa edellytettyjen asiakasauditointien taakkaa todistamalla yrityksen noudattavan kansainvälisesti tunnustettuja kriteerejä
  • Asianmukaisella riskienhallinnalla tunnistetat organisaatioosi kohdistuvat uhkat, jolloin investoinnit voidaan kohdistaa juuri oikeisiin asioihin

FINAS on myöntänyt Bureau Veritas Certificationille akkreditoinnin sertifioida tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä ISO 27001 -standardia vasten. ISO 27001 auditoinnit voidaan sekä toteuttaa kotimaisten auditoijien toimesta että tehdä sertifiointipäätös Bureau Veritas Certificationin Suomen yksikössä.

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com