Rspo ja Utz sertifiointi

RSPO JA UTZ SERTIFIOINTI

RSPO -VASTUULLISTA PALMUÖLJYÄ

Palmuöljyllä, jota käytetään sekä elintarvike- että muussa teollisuudessa, on ensisijainen tehtävä palmuöljyä tuottavien maiden taloudellisessa kehityksessä ja miljoonien ihmisten ravinnoissa.

Palmuöljyn viljelyalueiden voimakkaan lisääntymisen jälkeen 1990-luvulta nykypäivään sekä ympäristölle että paikallisille väestöille aiheutuvien paineiden jälkeen palmuöljyn tuottajien ja sidosryhmien oli pakko toimia. Vuonna 2004 perustettiin Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kestävän palmuöljyn kasvua ja käyttöä. Maailmanmarkkinoilla on puutetta sertifioidusta kestävästä palmuöljystä, koska kestävää tuotantoa ei ole vielä vakiinnutettu. Sertifioimalla tuotteesi RSPO:n toimitusketjun sertifiointijärjestelmän mukaisesti, tuet kestävän ja avoimen tuotannon perustamista koko toimitusketjussa, kunnes tuote saavuttaa kuluttajansa.

Käyttämällä RSPO-sertifioitua palmuöljyä, yrityksesi on sitoutunut kestävään kehitykseen ylläpitäen samalla palmuöljyjen riittävää määrää vahingoittamatta yhteisöjen elinolosuhteita ja ekosysteemien biologista monimuotoisuutta.

 

UTZ – VASTUULLISTA KAHVIA, TEETÄ JA KAAKAOTA

Elintarvikeketjun kaikissa osissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota kestävyyteen, kun kuluttajat alkavat vaatia sitä enemmän. Tuotteiden on maistuttava hyvältä, mutta ne on myös valmistettava asianmukaisissa olosuhteissa - sekä työn että ympäristön kannalta. Se asettaa toimittajille suuria vaatimuksia työoloista, ympäristöolosuhteista ja maatalouden menetelmistä. Mutta miten voit varmistaa, että kaupan hyllyltä otettu kahvi tuotetaan kestävästi?

UTZ Certified on voittoa tavoittelematon organisaatio- ja merkintäjärjestelmä, joka on luotu luomaan olosuhteet kahvin, kaakaon ja teen kestävälle tuotannolle. UTZ Certified on ohjelma, joka muun muassa auttaa viljelijöiden kouluttamisessa ja antaa heille mahdollisuuden parantaa tuottavuutta, tuotteiden laatua ja tehokkuutta. Tämä tarkoittaa, että viljelijät voivat tuottaa suurempia määriä alhaisemmilla kustannuksilla kuin tavallisesti. Samalla he oppivat tuottamaan tuotteitaan kestävällä tavalla, joka ottaa huomioon ihmiset ja ympäristön. Tämä myötävaikuttaa elintason nousemiseen maaseutualueilla.

Jos sinulla on UTZ-sertifikaatti, sinun on seurattava ja noudatettava UTZ:n ohjeistusta, joka perustuu ILO:n yleissopimuksiin ja hyvän maatalouskäytännön standardeihin. Tämä ohjeistus on laajalti hyväksytty ja tunnustettu maailmanlaajuisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com