ISO 9001:2015 VAATIMUKSET JA SISÄINEN AUDITOINTI cover image (c) Canva

ISO 9001:2015 VAATIMUKSET JA SISÄINEN AUDITOINTI

TAVOITTEET

Bureau Veritaksen ISO 9001 vaatimukset ja sisäinen auditointi –koulutus perehdyttää osallistujat laadunhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin soveltavin esimerkein. Koulutuksessa käydään läpi myös sisäisen auditoinnin läpivienti harjoitusten avulla, jonka jälkeen koulutuksen osallistujat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan organisaation sisäisen laatuauditoinnin.

KENELLE KOULUTUS SOPII

Koulutus on suunniteltu laatupäälliköille, laatuinsinööreille ja muille laadusta vastaaville henkilöille, jotka tekevät töitä laatujärjestelmän ja laadunhallinnan parissa. Koulutus sopii hyvin myös laatujärjestelmän rakentamista harkitseville.

Ilmoittaudu koulutukseen

 • ISO 9001 vaatimukset ja sisäinen auditointi 4.-5.9. Original Sokos Hotel Ilves TAMPERE, kouluttaja Mari Välimaa, hinta 1350 € +alv (ilmoittaudu tästä)
 • ISO 9001 vaatimukset ja sisäinen auditointi 6.-7.11. Sokos Hotel Tripla, kouluttaja Jaana Seppälä, hinta 1350 € +alv (ilmoittaudu tästä)

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin sähköisesti sekä kurssitodistuksen. Tarjolla on myös aamupalaa, lounas ja iltapäiväkahvitarjoilu.

Koulutuspäivän ohjelma, 1. koulutuspäivä, klo 9.00-17.00:

 • Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt
 • Laadunhallinnan periaatteet
 • Prosessimainen toimintamalli
 • ISO 9001:2015 vaatimusten katselmus
 • Laatujärjestelmän yleisimpiä sudenkuoppia
 • Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

Koulutuspäivän ohjelma, 2. koulutuspäivä, klo 9.00-16.00:

 • Sisäisten auditointien tarkoitus ja auditoijan ominaisuudet
 • Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
 • Poikkeamaharjoitus
 • Ryhmätyö: Auditoinnin suunnittelu
 • Case-harjoitus
 • Koulutuspäivän päätös ja koulutuksen yhteenveto

Lisätietoja koulutuksista antaa: koulutus@bureauveritas.com

PERUUTUSEHTOMME
Tilaisuuksiimme osallistumisen peruutus on mahdollista veloituksetta viimeistään 14 päivää ennen tilaisuuden alkua. Paikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle, mikäli ilmoittautunut itse estyy osallistumasta. Varaamme oikeuden perua tilaisuuden alhaisen osallistujamäärän vuoksi viimeistään 7 päivää ennen tilaisuuden alkamista.

Image
In the picture Bureau Veritas' Lead Auditor Mari Välimaa

Kouluttaja: Mari Välimaa 
Johtava arvioija, kouluttaja, Bureau Veritas Certification

"Mari on auditoinut yli 200 erilaista johtamisjärjestelmää ja päässyt tutustumaan lähes yhtä moneen mielenkiintoiseen yritykseen. Työhistoriasta löytyvät myös esimiestehtävät, projektien johtaminen sekä laadusta vastaavana toimiminen. Marin teoriapohja rakentuu yritysjohtamisen tradenomin, talousoikeuden ekonomin sekä Hyväksytty Hallituksen Jäsen -tutkintojen yhdistelmästä. Sertifiointiosaaminen koostuu ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 järjestelmien johtavan auditoijan koulutuksista. Kouluttajana Mari käyttää paljon käytännön esimerkkejä, joiden avulla uudet asiakokonaisuudet tulevat helpommin pureskeltaviksi ja jäävät paremmin mieleen."

Image
Jaana kuva

Kouluttaja: Jaana-Marjut Seppälä, liiketoiminnan kehittäjä, kouluttaja, lead auditor

"Jaana on kokenut ammattilainen, jolla on vankka tausta yritystoiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja opetustehtävissä. Jaanan lähestymistapa standardeihin on käytännönläheinen ja innostava. Hän tuo esiin, kuinka standardit voivat parhaimmillaan tukea johtamista ja edistää toiminnan parantamista. Hänen työssään korostuvat standardit osana vastuullisuutta ja kestävää kehitystä sekä kasvavia asiakasvaatimuksia.

Jaanalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto painottuen johdon laskentatoimeen, tuotantotalouden sivuaineopintoja, Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -pätevyys sekä ammatillisen aineopettajan ja Lead Auditorin pätevyydet. Hänen laaja osaamisensa ja intohimonsa alan kehittämiseen tekevät hänestä pidetyn asiantuntijan ja kouluttajan."