ISO 37001 cover image (c) Canva

ISO 37001 standardi – lahjonnan vastainen johtamisjärjestelmä

Korruptio on vakava riski yrityksille, ja sillä voi olla merkittäviä oikeudellisia ja taloudellisia seurauksia yksilöille ja organisaatioille. ISO 37001 Anti-Bribery Management System -sertifiointi tukee sinua luomaan prosesseja lahjonnan havaitsemiseksi, hallitsemiseksi ja estämiseksi organisaatiossasi.

Lahjonta on yksi yleisimmistä korruption muodoista ympäri maailmaa. Sekä YK että OECD ovat hyväksyneet lahjonnan vähentämiseen tähtääviä yleissopimuksia. Lahjonnan vastaista lainsäädäntöä kiristetään maailmanlaajuisesti ja rangaistukset työntekijöille, organisaatioille ja johdolle ovat ankarampia kuin ennen. 

ISO 37001 -sertifiointi tarjoaa käytännöllisen lähestymistavan lahjonnan riskien ymmärtämiseen organisaatiossasi. Ottamalla käyttöön ja sertifioimalla lahjonnan vastaisen hallintajärjestelmän (ABMS) voit pienentää lahjonnan riskejä, täyttää lainsäädännön vaatimukset ja luoda rehellisen yrityskulttuurin.

KESKEISET HYÖDYT

  • Täytä kansalliset ja kansainväliset lahjonnan vastaiset lakivaatimukset
  • Vähennä lahjontariskejä, joihin liittyy työntekijöitä, tavarantoimittajia, liikekumppaneita ja kolmansia osapuolia
  • Varmista, että kaikki työntekijät ymmärtävät roolinsa lahjonnan torjunnassa
  • Mukauta rehellisyyden kulttuuri koko organisaatioosi vähentääksesi lahjonnan riskiä
  • Osoita sitoumuksesi lahjonnan torjuntaan Bureau Veritaksen myöntämällä todistuksella

SUOJAA ORGANISAATIOSI ISO 37001 -SERTIFIOINNILLA

ISO 37001 on kansainvälinen ABMS-standardi, jonka tarkoituksena on torjua korruptioriskiä koko globaalissa arvoketjussasi. Yrityksesi ISO 37001 -standardin käyttöönotto ja sertifiointi mahdollistaa lahjonnan riskien valvonnan, suhteellisten kontrollien toteuttamisen ja rehellisen yrityskulttuurin edistämisen.


VÄHENNÄ RISKÄÄ JOHDONMUKAISELLA, YRITYSKOHTAISELLA LÄHESTYMISTAPALLA

Organisaatiosi kontekstiin mukautettavan ISO 37001 ABMS avulla vastaat sidosryhmien odotuksiin. Lisäksi se kattaa monipuoliset teolliset ja maantieteelliset toiminnot yhtenäisellä viitekehyksellä. ISO 37001 auttaa yrityksiä tunnistamaan erilaisia riskiskenaarioita, mukaan lukien maantieteellisesti herkillä alueilla toimiminen tai riskialttiiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekeminen.

PARANNA MAINETTASI ISO 37001 -SERTIFIOINNILLA

ABMS:n käyttöönotto osoittaa, että yrityksesi ryhtyy ennakoiviin toimiin lahjonnan estämiseksi. Bureau Veritaksen ISO 37001 -sertifikaatti lähettää vahvan viestin sidosryhmille, sijoittajille, työntekijöille, viranomaisille ja suurelle yleisölle sitoutumisestasi eettisiin liiketoimintakäytäntöihin.
 

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com