Salo Tech Oy

Uutiset

Bureau Veritas onnittelee Salo Tech Oy:tä ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifioinneista

Aug. 6 2020

Ari Levomäki luovutti sertifikaatit Salo Tech Oy:n toimitusjohtaja Esa Arevalle (keskellä) ja operaattori Otto Wickströmille (vasemmalla).

Salo Tech Oy:lle luovutettiin ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän, ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sekä ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatit Salossa 30.07.2020. Yrityksen onnistuneen sertifiointiauditoinnin ensimmäinen vaihe suoritettiin maaliskuussa 2020 ja toinen vaihe toukokuussa 2020. Yritys sertifioitiin ensimmäistä kertaa. Johtavana auditoijana sekä sertifikaattien luovuttajana toimi Ari Levomäki.

”Toimintaan on luontaisesti sisäänrakennettuna ympäristön kuormittamisen minimointi ja turvallinen työnteko”, avaa Ari Levomäki havaintojaan auditoinnilta. Arin mukaan Salo Tech Oy:llä on onnistuttu jo suunnitteluvaiheesta lähtien rakentamaan aurinkopaneelitehdas, jossa laadukas hallinta, riskit ja mahdollisuudet sekä tuotteilta vaadittavat tekijät ovat hyvin huomioituja. ”Auditoinnissa havaittiin, että Salo Tech on saanut jo ennestään hyvät toimintatapansa tuotua hyvin näkyväksi ja yrityksen on helppo jatkaa systemaattisesti toimintansa kehittämistä”, toteaa Ari lopuksi.

BV_sertifikaattien luovutusSaloTech

Sertifikaattien luovutustilaisuus 30.07.2020

Kotimaisia Salo® -aurinkopaneeleita valmistava Salo Tech Oy perustettiin vuonna 2014 ja on yksi neljästä aurinkoenergiateknologiaan keskittyneistä  Solar Finland yhtiöistä. Salo Tech Oy on ensimmäinen aurinkopaneelien valmistaja Suomessa ja onnistuneen sertifioinnin avulla heidän tavoitteenaan on kansainvälisen toiminnan kasvatus.

Bureau Veritas onnittelee Salo Tech Oy:tä onnistuneesta sertifioinnista!

Salo Tech Oy:llä on onnistuttu jo suunnitteluvaiheesta lähtien rakentamaan aurinkopaneelitehdas, jossa sen laadukas hallinta, riskit ja mahdollisuudet sekä tuotteilta vaadittavat asiat ovat hyvin huomioituja. Toimintaan on myös luontaisesti sisäänrakennettuna ympäristön kuormittamisen minimointi ja turvallinen työnteko. Auditoinnissa havaittiin, että Salo Tech Oy on saanut jo ennestään hyvät toimintatapansa tuotua hyvin näkyväksi ja yrityksen on helppo jatkaa systemaattisesti toimintansa kehittämistä.

Ari Levomäki Lead Auditor