Hitsauksen laadunvarmistus

Whitepaper

Kantavien metallirakenteiden ja hitsauksen laatutekijöiden varmistus

Oct. 2 2017

Hitsauksen laadunvarmistus on yhä enenevissä määrin alkanut edellyttää hitsaajien pätevöintejä sekä hitsausprosessien valvontaa. Useat teollisuuden alat ovat joko omaehtoisesti tai viranomaisvaatimusten myötä alkaneet vaatimaan hitsausprosessien standardoitua  hallintaa. Jo vakiintunut teräsrakenteita koskeva EN 1090 standardi edellyttää käytännössä mm. laatujärjestelmän lisäksi hitsauksen laatuvaatimusten hallintaa.

Kysynnän kasvaessa, Bureau Veritaksen ISO 3834:n sertifiointipalvelu  on saatavilla FINAS akkreditoituna palveluna. Sertifioinnin toteutukseen osallistuu IWE/IWT tason hitsausasiantuntija, mikä varmistaa arvioinnin teknisen tason ja kommunikaation oikeellisuuden. Bureau Veritas Finland sai lokakuussa 2016 vahvistusta auditointitiimiinsä. Hitsauksen laadunvarmistukseen perehtyneellä Janne Hihnalalla on pitkä kokemus teollisuudesta sekä pätevyydet auditoida ISO 3834 ja EN 1090-standardeihin perustuvia järjestelmiä.

Janne Hihnala

Laadunhallinnan lisäksi prosessikehitys on ollut vahvasti läsnä koko työurani. Prosessikehityksen ohjeena olen aina pyrkinyt pitämään ajatusta, että yksinkertainen on toimivaa. Eli prosessin tulisi olla helposti sisäistettävä, jotta sen käyttöönotto ja jatkuva parantaminen on helppoa ja vaivatonta.
Olen todella otettu päästessäni työskentelemään Bureau Veritaksen upean ammattilaistiimin jäsenenä

Janne Hihnala Audit Team Lead, Bureau Veritas

Sertifiointiprosessin eteneminen

Ennen järjestelmän auditointia yrityksen on hyvä määrittää toteutusluokka, johon tuote valmistetaan. Tämän jälkeen yrityksen tulee määrittää valmistusprosessinsa standardin EN 1090 mukaisesti. Valmistajan tulee luoda, dokumentoida ja ylläpitää tehtaan sisäistä laadunvalvontajärjestelmää eli FPC:tä ( Factory Production Control) standardin EN 1090 kattaville toiminnoille varmistaakseen, että markkinoille toimitetut tuotteet ovat niille ilmoitettujen ominaisuuksien mukaisia.  Lisäksi on hyvä huomioida, että alihankinta täyttää standardin EN 1090 vaatimukset  ja prosessi on kuvattu tehtaan sisäisessä laadunvalvonta käsikirjassa.

ISO 3834 standardin kohdalla yrityksen tulee miettiä, mihin laatuvaatimusluokkaan he haluavat sertifioitua. Tämän jälkeen yrityksen tulee laatia laatukäsikirja standradin ISO 3834 valitun vaatimustason mukaisesti.

Tässä vaiheessa yritys on valmis hakemaan sertifiointeja EN 1090 ja ISO 3834 standardien vaatimuksia vastaan. Sertifiointiprosessi lähtee käyntiin ottamalla yhteyttä sertifiointilaitokseen ja sopimalla sertifiointikäynti toimipisteeseen. Vaatimustenmukaisuuksien täyttyessä järjestelmä on hyväksytty ja sille voidaan myöntää sertifikaatti.

Yritykselle voi olla hyötyä sertifikaatista sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla. Sertifikaatti on osoitus yhteistyökumppaneille luotettavuudesta.

LISÄTIEDOT

Joanna Westerholm
Sales Manager
p. 010 830 8658

joanna.westerholm@bureauveritas.com

Janne Hihnala
Audit Team Lead
p. 010 830 8669
janne.hihnala@bureauveritas.com