Toimittaja-auditointi

Toimittaja-auditointi

 

Toimittajiin kohdistuvien laatuvaatimusten tiukentuminen, globalisaatio ja ulkoistaminen, erilaiset skandaalit sekä prosessien optimointi ovat johtaneet siihen, että toimittajaprosessien auditointiin keskitytään entistä enemmän.

Bureau Veritaksen Toimittaja-auditointi -koulutuksessa käsitellään uuden toimittajan hyväksyntää, toimittajan suorituskyvyn seurantaa ja yhteistyön kehittämistä toimittajan kanssa.

Kulutus on suunniteltu henkilöille, jotka tekevät toimittaja-auditointeja: ostajille, laadusta vastaaville henkilöille, tuotantoinsinööreille ja kaikille säännöllisesti toimittajiinsa yhteydessä oleviin henkilöihin.

Koulutuspäivän ohjelma, 1. koulutuspäivä, klo 9.00-17.00:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt

• Toimittaja-auditoinnin periaatteet, laadunhallinan vaatimukset ja hankintaprosessi

• Toimittajanhallintaprosessi ja –kehittäminen sekä uudet toimittajat

• Ryhmätyö

• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

 

Koulutuspäivän ohjelma, 2. koulutuspäivä, klo 9.00-16.30:

• Toimittaja-auditoinnin laajuuden määrittäminen

• Toimittaja-auditointi, suunnittelu, toteutus  ja raportointi sekä seuranta

• Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi

• Ryhmätyö

• Koulutuspäivän päätös ja koulutuksen yhteenveto

Seuraava koulutus:  Syksyllä 2022
Paikka: Sokos Hotel Tripla, Helsinki
Hinta: 1290 € + alv/ osallistuja

KOULUTTAJA
 

BV_Jarno Ikonen
JARNO
IKONEN

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Jarnolla on yli 12 vuoden kokemus kansainvälisessä FMCG sektorissa niin myynnin ja markkinoinnin kuin elintarvikkeiden valmistuksen parissa. Hän on työskennellyt useissa eri tehtävissä aina asiantuntijasta johtotehtäviin hyvinkin erilaisissa vastuissa. Kouluttajana Jarno haluaa hyödyntää monipuolista kokemustaan kansainvälisessä ympäristössä omien kokemusten kautta sekä kannustaa yrityksiä erilaisten johtamisjärjestelmien hallintaan ja kehittämiseen.