Wihuri Oy Aarnio Metro-Tukku

Uutiset

Wihuri Oy Aarnio Metro-Tukulle myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit

Dec. 9 2020

Bureau Veritasin sertifiointitoimintojen päällikkö Salla Punkari luovutti ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatin Vantaalla 8.12.2020

ISO 9001, vaatimukset laadunhallintajärjestelmille, sekä ISO 14001, vaatimukset ympäristöjärjestelmille, ovat maailman tunnetuimpia standardeja organisaatioiden toimintajärjestelmille. Lyhyesti ilmaistuna ISO 9001 auttaa organisaatiota parantamaan toimintansa laatua sekä osoittamaan hyvää laadunhallintaa ja ISO 14001 järjestelmän avulla organisaatio parantaa kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

ISO organisaation tilasto akkreditoiduista sertifikaateista kertoo millaisista määristä puhutaan maailmanlaajuisesti: ISO 9001 sertifioituja organisaatioita oli vuonna 2019 yli 883 000, ISO 14001 sertifikaatteja on myönnetty vastaavasti lähes 313 000 organisaatiolle. Suomessa vastaavat määrät ovat ISO 9001 osalta noin 2600 ja ISO 14001 osalta noin 1500.

Siinä missä ISO 9001 ja 14001 ovat sovellettavissa alalle kuin alalle, MSC Chain of Custody (CoC) eli toimitusketjun jäljitettävyysstandardi on tarkoitettu kala- ja äyriäistuotteita myyville organisaatioille. Toimitusketjun sertifiointi takaa, että MSC ympäristömerkillä tai tavaramerkeillä merkityt tuotteet ovat peräisin sertifioidusta kalastusyrityksestä ja niiden koko toimitusketju on jäljitettävissä aina sertifioituun alkulähteeseen saakka. MSC CoC sertifikaatteja on myönnetty maailmanlaajuisesti 5230 yritykselle, josta Suomessa sijaitsee 35 yritystä.

Pitkän historian omaava Wihuri Oy Aarnio Metro-Tukku on liittynyt tähän vastuulliseen ja jatkuvaan parantamiseen sitoutuneiden yritysten joukkoon joulukuussa 2020, kun Bureau Veritas Certification on myöntänyt organisaatiolle ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit sekä MSC CoC sertifikaatin. ISO järjestelmien johtavana arvioijana sertifiointiauditoinnilla toiminut Jarno Ikonen kiitti Wihuri Oy Aarnio Metro-Tukun organisaatiota siitä, että toimintaympäristöä ja sidosryhmiä on hyvin ja seikkaperäisesti analysoitu, omia prosesseja on selkeästi ja hyvin kuvattu, ja toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen panostetaan.

Laivanluokituksesta vuonna 1828 alkunsa saanut Bureau Veritas on maailmanlaajuisesti yli 78 000:n testaus-, tarkastus- ja sertifiointiammattilaisen voimin toimiva yritys. Suomessa auditoimme ja sertifioimme mm. FINAS ja UKAS akkreditoituina johtamisjärjestelmiä 25 paikallisen auditoijan voimin.

Bureau Veritas onnittelee Wihuri Oy Aarnio Metro-Tukkua sertifiointitaipaleen onnistuneesta aloituksesta!