ASC JA MSC

ASC JA MSC
SERTIFIOINNIT

WWF (World Wide Fund for Nature) on auttanut perustamaan maailmanlaajuisen sertifiointijärjestelmän useiden tärkeiden vesiviljelylajien, mukaan lukien taimen ja lohi, jalostukseen. Standardi on nimeltään Aquaculture Stewardship Council (ASC), ja se on vastine Marine Stewardship Councilille (MSC), joka on kalastusteollisuuden yleisimmin käytettyjä järjestelmiä.
 

ASC SERTIFIOINTI

ASC-standardin on kehittänyt ASC-organisaatio, joka on riippumaton kansalaisjärjestö. Heidän missionsa on pyrkimys kestävään viljelyyn ja sosiaaliseen vastuuseen käyttämällä tehokkaita menetelmiä, jotka luovat arvoa koko arvoketjuun.

Ruoantuotannossa keskitytään yhä enemmän kestävyyteen ja laatuun. Ei vain kuluttajien, vaan myös viranomaisten ja lainsäätäjien puolesta. Tämä pätee myös vesiviljelyyn, jolla tuotetaan 50 prosenttia kuluttajatuotteista maailmanlaajuisesti. Kestävää kehitystä ei voida saavuttaa hetkessä ja se asettaa suuria vaatimuksia terveyteen, eläinten hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen, ruoan laatuun, ympäristönsuojeluun ja sosiaaliseen vastuuseen keskittymiselle. Kaikkien toimijoiden, tuottajista, jalostajista ja tukkumyyjistä jakelijoihin, on kyettävä osoittamaan vastuunsa ja panoksensa vesiviljelyteollisuuteen.

ASC -SERTIFIKAATIN EDUT

  • ASC-standardi kattaa olosuhteet, kuten; ympäristön, eettiset ja sosiaaliset olosuhteet, eläinten hyvinvoinnin ja taloudelliset olosuhteet
  • ASC-standardi kattaa kaikki tuotanto-, kierrätys- ja virtausjärjestelmät - jokaisella kalalajilla on oma ASC-standardinsa
  • Standardin avulla yritys voi dokumentoida systemaattisen työnsä kestävän organisaation luomiseen ja ylläpitämiseen
  • ASC CoC -sertifikaatti tunnetaan ja tunnustetaan maailmanlaajuisesti

 

MSC SERTIFIOINTI

MSC on tieteellisesti perusteltu kalastusalan standardi.

Kala on erittäin suosittu elintarvike, ja kalojen ja muiden tuotteiden, kuten kalaöljyn, kysyntä on kasvussa. Tämä tarkoittaa, että monet kalalajit ovat liikakalastettuja ja että meren ekosysteemiin kohdistuu vakavia paineita.

Kuluttajat ja viranomaiset vaativat korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita. Tästä syystä Marine Stewardship Council on laatinut kestävän kalastuksen MSC-standardin. Kestävä kalastus varmistaa kalakantojen, kalatalouden työpaikkojen ja meriympäristön huomioon ottamisen. Valmiiden tuotteiden MSC-merkinnät antavat kuluttajille mahdollisuuden erottaa kestävät tuotteet muista tuotteista.

MSC -SERTIFIKAATIN EDUT:

  • Standardin avulla yritys dokumentoi systemaattisen työnsä kestävän organisaation luomiseen ja ylläpitämiseen
  • Voidaan todistaa, että lopullisen kalatuotteen tuotanto on toteutettu kestävästi ja että koko toimitusketju on kestävä
  • MSC CoC- sertifikaatti tunnetaan ja tunnustetaan maailmanlaajuisesti

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com