BV_Työterveys- ja turvallisuuskoulutus

TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSKOULUTUKSET

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisi vuonna 2018 työterveys- ja turvallisuusasioiden johtamista käsittelevän standardin ISO 45001, joka korvaa aiemman OHSAS 18001 standardin. ISO 45001 standardin avulla organisaatio hallitsee ja tuntee kaikki tavanomaiseen toimintaan sekä poikkeustilanteisiin liittyvät merkitykselliset vaaratekijät ja pystyy tehostamaan toimintaansa.

Koulutuksissamme käsitellään työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän perusteita, vaatimuksia, riskienhallintaa, ylläpitoa sekä auditointia teoriaa ja harjoituksia yhdistellen.

Kurssivalikoimastamme löytyy koulutus myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän auditointiin (johtavan arvioijan koulutus).