BV_Tietoturvallisuus

TIETOTURVALLISUUS
KOULUTUKSET

Luodun, tallennetun ja säilytetyn digitaalisen tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, kun kuluttajat ja yritykset hyödyntävät digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Kuitenkin riippuvuus tietojärjestelmistä ja -palveluista tekee organisaatiot herkemmiksi tietoturvauhkille, jonka vuoksi tietoa tulee suojata asianmukaisesti. Tiedon, tietojärjestelmien sekä tiedon luottamuksellisuuden luotettavuus ja käyttövarmuus auttaa organisaatiota säilyttämään kilpailukykynsä, kannattavuutensa ja maineensa.

ISO 27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset mahdollistaakseen riskien arvioinnin sekä tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen.