uutiset

TYÖ- JA TIETOTURVALLISUUS KOULUTUKSET

Turvallisuutta uhkaavien riskien tiedostamisella ja ennaltaehkäisemisellä voidaan minimoida organisaation arvokkaan pääoman eli henkilöstön tai tietovarojen joutuminen uhatuksi.

ISO 45001 vaatimukset -työturvallisuuskoulutuksessamme käsitellään käytännönläheisesti ISO 45001 -standardiin perustuen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän periaatteet. ISO 27001 -standardiin pohjautuva tietoturvakoulutuksemme on suunniteltu tietoturvapäälliköille, -vastaaville, -asiantuntijoille, sisäisille arvioijille ja muille tietoturvallisuuden ja johtamisjärjestelmien kanssa tekemissä oleville henkilöille.