Vastuullisuuden ja kestävyysraportoinnin perusteet (c) Canva

Vastuullisuuden ja kestävyysraportoinnin perusteet

Tässä yhden päivän koulutuksessa perehdytään siihen, miten pakollisesta kestävyysraportista tehdään hyödyllinen ja vaikuttava johtamisen työkalupakki. Aiheina ovat muun muassa EU:n huolellisuusvelvoite (CS3D), kestävyysraportointidirektiivi (CSRD), eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit (ESRS) sekä niiden vaikutukset liiketoimintaan ja riskienhallintaan. Lisäksi käsitellään EU:n pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia kestävyysraportointivaatimuksia, jotka tulevat voimaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä.

Monipuolisen koulutuspäivän aikana käsitellään myös kestävää rahoitusta, taksonomialuokitukseen kuuluvia toimialoja ja EU:n taksonomian mukaista KPI-raportointia. Osallistujat saavat katsauksen kestävyysraportointiin valmistautumisesta, keskeisistä käsitteistä kuten sidosryhmät, kaksoisolennaisuus, arvoketju ja siirtymäsuunnitelmat sekä raportointistandardien keskeisistä vaatimuksista eri osa-alueilla. Lisäksi perehdytään aihekohtaisiin kestävyysstandardeihin, tiedonantovaatimuksiin ja datapisteisiin ympäristö-, sosiaalisten ja hallintotekijöiden osalta. 

Päivän päätteeksi käsitellään kestävyysstandardien ja huolellisuusvelvoitteen integroimista johtamisjärjestelmiin, viherpesun välttämistä sekä kestävyysraportoinnin varmentamista ja digitalisaatiota.

SYKSYN 2024 TOTEUTUKSET

AJANKOHTA
SIJAINTI
Kieli
Kouluttaja
Hinta
ilmoittautuminen
10.10.2024Scandic Tampere City, TamperesuomiHelena Kivi-Koskinen€ 825 +alvIlmoittaudu tästä
4.12.2024Original Sokos Hotel Presidentti, HelsinkisuomiHelena Kivi-Koskinen€ 825 +alvIlmoittaudu tästä
 • Koulutuspäivän aikataulu ja ohjelma

  Miten pakollisesta kestävyysraportista tehdään hyödyllinen ja vaikuttava johtamisen työkalupakki? 1 h 15 min.klo 9.00 – 10.15

  • EU:n huolellisuusvelvoite (CS3D), liiketoiminta ja riskienhallinta
  • Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD), kirjanpito ja tilintarkastus 
  • Eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit (ESRS), raportointinäkökulmat, tiedonantovaatimukset ja datapisteet
  • Miten EU:n pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat kestävyysraportointivaatimukset (tulossa Q3/2024) helpottavat arvoketjun yrityksiä?

  Kestävä rahoitus 35 min klo 10.25 – 11.00

  • Taksonomialuokitukseen kuuluvat toimialat ja DNSH-arviointi
  • EU:n taksonomian mukainen KPI-raportointi?

  Kestävyysraportointiin valmistautuminen ja keskeiset käsitteet 1 h klo 11.00 - 12.00

  • Sidosryhmät, kaksoisolennaisuus, asianmukainen huolellisuus, arvoketju, nykytila-analyysi ja kuiluanalyysi, siirtymäsuunnitelmat, laatimisperusteet
    

  LOUNAS klo 12.00-12.45

  Raportointistandardien keskeiset vaatimukset ja annettavat tiedot eri osa-alueilla 45 min. klo 12.45 – 13.30

  • Hallintotapa (GOV)
  • Strategia (SBM)
  • Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien hallinta (IRO)
  • Mittarit ja tavoitteet (MT)
  • Tieteeseen perustuvat tavoitteet ja siirtymäsuunnitelmat
    

  Aihekohtaiset kestävyysstandardit, tiedonantovaatimukset ja datapisteet 45 min. klo 13.40-14.25 

  • Ympäristötekijät: Ilmastonmuutos, pilaantuminen, vesivarat ja merten luonnonvarat, biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, resurssien käyttö ja kiertotalous
  • Sosiaaliset tekijät: Oma työvoima, arvoketjun työntekijät, vaikutusten kohteena olevat yhteisöt, kuluttajat ja loppukäyttäjät
  • Hallintotapa: yrityskulttuuri, korruptio, maksukäytännöt, poliittinen vaikuttaminen, oikeudenkäynnit
    

  Ihmisoikeusloukkaukset, ilmastonmuutoksen torjunta ja hyvä hallinto 30 min. klo 14.30 – 15.00

  • Millainen on ihan tavallinen suomalainen ihmisoikeusloukkaus? Case-esimerkit ikäsyrjintä ja työturvallisuusrikos
  • Ilmastosuunnitelman kulmakivet, kompastuskivet ja hiilijalanjäljen laskenta
  • Korruption torjunta, Whistleblowing-ilmoituskanava ja avoimuusrekisteri

  Kestävyysstandardien ESRS ja huolellisuusvelvoitteen CS3D integroiminen johtamisjärjestelmiin, hankintoihin ja elinkaarilaskentaan 45 min. klo 15.00 – 15.45

  • Kestävän kehityksen keskeiset johtamisjärjestelmät ja laskentastandardit ISO 14001, ISO 14020, ISO 14040, ISO 14067, ISO 9001, ISO 26000, ISO 45001, ISO 50001, ISO 59000, ISO 20400, ISO 37001

  Miten välttää viherpesu, valkopesu tai pinkkipesu? 15 min. klo 15.45 – 16.00

  • Vastuullisuusväittämät EU:n lainsäädännön valossa
    

  Kestävyysraportoinnin varmentaminen ja digitalisaatio 15 min. klo 16.00 – 16.15

  • Kestävyysraportin varmentajan pätevyysvaatimukset
  • Kestävyysraportin vertailtavuus

  Bureau Veritaksen raportoinnin neuvontapalvelut, johtamisjärjestelmien auditoinnit toimittaja-auditoinnit, ympäristöselosteiden verifiointi 15 min. klo 16.15 – 16.30
   

Image
In the picture trainer Helena Kivikoskinen

Kouluttaja:  Helena Kivi-Koskinen, VTM ja vastuullisuusasiantuntija. Helenalla on laaja käytännön kokemus ESG-asioista erityisesti lainsäädännön vaatimusten näkökulmasta eli säädöstenmukaisuuden hallinnasta. Helena on valmentanut useiden yritysten hallituksia ja vastuullisuustyöryhmiä kestävyysraportoinnin vaatimuksissa. Helena on suorittanut Keskuskauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinnon. 

 

Valokuvaaja: Jarkko Mikkonen

PERUUTUSEHTOMME
Tilaisuuksiimme osallistumisen peruutus on mahdollista veloituksetta viimeistään 14 päivää ennen tilaisuuden alkua. Paikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle, mikäli ilmoittautunut itse estyy osallistumasta.Varaamme oikeuden perua tilaisuuden alhaisen osallistujamäärän vuoksi viimeistään 7 päivää ennen tilaisuuden alkamista.