CSRD

CSRD -  KESTÄVYYSRAPORTOINTI

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) on uusi EU-lainsäädäntö, joka edellyttää ensisijaisesti kaikkien suurten yritysten julkaisevan kestävyystietonsa toimintakertomuksessa direktiivin ja kestävyysraportointistandardien vaatimusten mukaisesti.

Uusi lakimuutos auttaa sijoittajia, kuluttajia, päättäjiä ja muita sidosryhmiä arvioimaan yritysten ei-taloudellista suorituskykyä sekä kannustaa yrityksiä vastuullisemman liiketoimintamallin rakentamiseen. Ratkaisevaa onkin, että direktiivi varmistaa raportoinnin myötä kestävämmän liiketoiminnan tulevan olennaiseksi osaksi yhä useamman yrityksen arkea.

Direktiivi koskee ensisijaisesti kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat tähän mennessä raportoineet NFRD:n mukaisesti, laajentuen sen jälkeen vuosi vuodelta myös pienempiin yrityksiin. Näiden suurten yritysten tulee raportoida vuoden 2024 toiminnasta ja julkaista kestävyysraportti vuonna 2025.

Raportointivelvollisiksi tulevat tämän jälkeen yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavasta kolmesta kriteeristä:

 • Nettoliikevaihto 40 miljoonaa euroa
 • Tase 20 miljoonaa euroa
 • Henkilöstömäärä 250 tai yli

(Huom! Euroopan Unioni on inflaation seurauksena tehnyt muutoksia yritysten kokoluokitteluun nettoliikevaihdon sekä taseen osalta, mutta mahdollisesta kansallisesta lakimuutoksesta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöstä. Yllä olevat rajat pätevät siis toistaiseksi.)

Suomessa tämä tarkoittaa eri arvioiden pohjalta noin 800-1000 yritystä, joiden raportointivelvollisuus alkaa vuoden 2025 toiminnan raportoinnista ja vuonna 2026 julkaistavasta ensimmäisestä raportista.

CSRD:n mukaista raportointia ohjaavat eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit, European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Standardit velvoittavat yrityksiä raportoimaan yrityksen yleisten tietojen lisäksi ympäristöön, ihmisiin ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä tietoja, kattaen seuraavat osa-alueet:

 • Ympäristövastuu – esimerkiksi ilmastonmuutos, saastuminen, vesi- ja meriresurssit, biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit, kiertotalous.
 • Sosiaalinen vastuu – esimerkiksi työntekijöiden monimuotoisuus ja osallisuus, ihmisoikeudet, työolot, terveys ja turvallisuus, työsuhteet, palkkaerot, oikeudet, arvoketjun työntekijät, vaikutusalaan kuuluvat yhteisöt, kuluttajat sekä loppukäyttäjät.
 • Hyvä hallintotapa - esimerkiksi käytännöt, riskienhallinta ja sisäinen valvonta, omistajuus ja rakenteellinen läpinäkyvyys, riippumattomuus ja valvonta, vastuulliset liiketoimintatavat, liiketoimintaetiikka, korruption torjunta ja johdon palkkauksen oikeudenmukaisuus.

Ensimmäiset kriteerit täyttävien yritysten on toimitettava tilikauden 2024 EU:n kestävyysraportointidirektiivin vaatimusten mukainen raportti toimintakertomuksen yhteydessä. Raportin tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten yritys vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön sekä ESG-kestävyysaiheiden vaikutuksista yritykseen. Tämä on haastava prosessi raportoiville yrityksille, sillä tiedonkeruu ja raportin valmistelu vaativat aikaa sekä yhteistyötä eri tiimien kesken.
 

Bureau veritaksen CSRD-palvelut

1. YRITYSJOHDON  KOULUTUS

Tarjoamme sekä valmiita että räätälöityjä koulutusmoduuleja kestävyysraportointiin valmistautumiseen. Valmis koulutuspakettimme sisältää kestävyysraportointidirektiivin ja standardien vaatimusten läpikäynnin sekä toimenpiteet valmistautumiseen.  Räätälöidyssä koulutuksessa luomme kokonaisuuden tarpeidenne pohjalta.

Järjestämme myös avoimia kestävyysraportoinnin koulutuksia, joihin voit tutustua täällä.

2. VALMIUDEN  TARKASTELU 

Kuiluanalyysi, jossa tarkastelemme raportointivalmiutta suhteessa vaatimuksiin. Tarkastelu mahdollistaa puutteiden tunnistamisen organisaation valmiudessa. Kuiluanalyysissä keskitytään organisaation olemassa oleviin prosesseihin liittyen mm. yritysvastuun hallintaan, sidosryhmien sitouttamiseen, tiedonkeruuseen sekä nykyiseen raportointiin.

3. VALMENNUS

Raportointivalmennus tarjoaa organisaatioille räätälöityä apua kestävyysraportointiprosessin tueksi. Valmennuksessa perehdytään riskien, mahdollisuuksien ja vaikutusten määrittelyyn kaksoisolennaisuuden näkökulmasta, tiedonkeruun suunnitteluun sekä raportointistrategian luomiseen. Bureau Veritasin asiantuntijatiimin tukemana saatte monipuolisen ja kustannustehokkaan avun raportointiin.

CSRD:N HYÖDYT

 • Valmistaudu kiristyviin kestävyysvelvoitteisiin ja saavuta luottamusta ja uskottavuutta
 • Osoita suorituskykyä sidosryhmille
 • Houkuttele pääomasijoituksia ja yhteistöitä
 • Kerää olennaista tietoa toiminnan kehittämiseen
 • Kehitä riskienhallintaa ja saavuta parempi suorituskyky pitkällä aikavälillä
 • Tunnista vastuullisuuteen liittyvät ongelmat ja puutteet päätöksenteon tueksi

Kaikki tämä globaalin yritysvastuun asiantuntijatiimimme tuella!

LISÄTIEDOT

Anni Heikkinen
Sustainability Specialist
p. 010 830 8697
anni.heikkinen@bureauveritas.com