YMPÄRISTÖSELOSTE (EPD) (c) Canva

YMPÄRISTÖSELOSTE (EPD)

Ympäristöseloste eli EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaariarviointiin (LCA) perustuva standardisoitu dokumentti, joka sisältää tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset. Se on kolmannen osapuolen varmentama asiakirja. EPD:n laadintaa ohjaa ISO 14025 -standardi, jonka lisäksi rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaa ohjaa EN 15804 -standardi. EPD voidaan laatia sekä yksittäiselle tuotteelle että tuoteryhmälle standardien vaatimusten mukaisesti. Valmis EPD on lähtökohtaisesti voimassa viisi vuotta. Tarjoamme Bureau Veritasin kansainvälisen asiantuntijatiimimme kanssa ympäristöselosteiden riippumattoman kolmannen osapuolen verifiointeja, elinkaariarviointien kriittisiä tarkasteluja sekä tukipalveluita näiden toteuttamiseen.  

Mitkä ovat ympäristöselosteen hyödyt? 

Ympäristöselosteen avulla varmistetaan, että tuotteesi on voimassa olevien ja tulevien säännösten mukainen. EPD:n avulla voidaan myös tehdä parempia valintoja tuotekehityksessä sekä vähemmän kestävien tuotteiden poistamisessa. Ympäristöselosteessa keskitytään siihen, että resursseja käytetään kestävämmissä prosesseissa edistäen samalla avoimuutta ja läpinäkyvyyttä koko toimitusketjussa. EPD:ssä raportoidaan 38 vaikutuskategoriaa, mukaan lukien 16 LCA:n vaikutuskategoriaa. Samalla perusteella tehtyjä ympäristöselosteita voidaan käyttää tuotteiden ympäristövaikutusten suoraan vertailuun.

Miten voin toteuttaa ympäristöselosteen? 

Ympäristöselosteen prosessin aikana varmistetaan, että EPD sisältää tarvittavat tiedot tuotteeseen liittyvien ympäristöriskien tunnistamiseksi. Toteutuksen jälkeen EPD on julkisesti saatavilla.

Ympäristöselosteen toteutus koostuu seuraavista vaiheista: 

  1. Vaatimusten kehittäminen ja tuotteen elinkaariarviointi (LCA).
  2. Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja laskeminen luottamuksellisessa LCA-raportissa.
  3. Ulkoinen laadunarviointi ja hyväksyntä: Kolmannen osapuolen riippumaton verifiointi (sekä LCA että EPD).
  4. EPD:n julkaisu sekä vuosittaiset päivitykset.

Mitä palveluita Bureau Veritas tarjoaa? 

Bureau Veritas tarjoaa elinkaariarvioinnin kriittistä arviointia (LCA Critical Review), ympäristöselosteen verifiointia (EPD Verification) sekä erilaisia tukipalveluita elinkaariarviointien ja ympäristöselosteiden toteuttamiseen. 

  • Elinkaariarvioinnin kriittisen arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että elinkaariarviointi on johdonmukainen LCA:ta koskevien standardien periaatteiden ja vaatimusten kanssa.
  • EPD:n verifioinnin tarkoituksena on LCA:n arvioinnin lisäksi varmistaa, että ympäristöseloste täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se on laadittu sovellettavien standardien mukaisesti.  
  • Bureau Veritas tarjoaa myös tukipalveluita vaikutusten arviointiin ja laskemiseen.