Life-cycle assessment (LCA) cover image (c) CANVA

ELINKAARIARVIOINTI (LCA)

Elinkaariarviointi (LCA = Life Cycle Assessment) on menetelmä, jonka avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia. Arvioinnissa tavoitellaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten huomioimista (cradle-to-grave), mutta tarkastelu voidaan rajata myös kapeampiin kokonaisuuksiin. Yritys voi esimeriksi tarkastella ympäristövaikutuksia raaka-aineiden hankinnasta tuotteen valmistukseen (cradle-to-gate). Elinkaariarviointi auttaa tunnistamaan tärkeimmät ympäristövaikutusten lähteet ja päästömäärät, auttaen tehokkaasti yrityksesi vastuullisuuden edistämisessä ja sen viestinnässä. Bureau Veritasin kansainvälinen asiantuntijatiimimme tarjoaa tukipalveluita elinkaariarviointienne toteuttamiseen ja kriittiseen tarkasteluun. 

Mitkä ovat elinkaariarvioinnin hyödyt? 

Elinkaariarvioinnilla on useita hyötyjä tuotteita tai palveluita tarjoaville yrityksille. Teknisestä näkökulmasta elinkaariarviointi tarjoaa kattavan kuvan tuotteiden ja prosessien ympäristövaikutuksista. Samalla se antaa yleiskuvan ympäristövaikutuksista elinkaaren kaikissa vaiheissa. Se on standardisoitu menetelmä, jonka avulla saman tuoteryhmän tuotteiden ympäristövaikutuksia voidaan vertailla toisiinsa. Elinkaariarviointi auttaa lisäämään yrityksesi läpinäkyvyyttä, estämään viherpesua ja viestimään ympäristövaikutuksista luotettavalla tavalla sidosryhmille. Lisäksi elinkaariarvioinnin tulokset tukevat organisaatiosi päätöksentekoprosesseja ja toimivat olennaisena työkaluna vastuullisuusstrategian edistämisessä. 

Miten voin toteuttaa elinkaariarvioinnin? 

Elinkaariarviointi on mahdollista toteuttaa useilla tavoilla, ja pyrimmekin aina auttamaan asiakkaitamme löytämään tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun. Arvioinnin voi tehdä erilaisille tuotekokonaisuuksille, joko ympäristöselostetta eli EPD:tä hyödyntäen tai ilman sitä. Elinkaariarvioinnissa voidaan analysoida kokonaisuudessaan 16 eri ympäristövaikutusta, jotka kokonaisvaikutuksia arvioitaessa tulee kaikki huomioida. Elinkaariarviointi voidaan myös toteuttaa räätälöidysti asiakkaan soveltamisalan mukaan ainoastaan tietyille ympäristövaikutuksille. 

Elinkaariarvioinnin toteutus koostuu seuraavista vaiheista:

  1. Alkutilanteen kartoitus: Elinkaariarvioinnin tarkoituksen sekä yritystäsi koskevien tärkeimpien ympäristövaikutusten määrittäminen.  
  2. Tiedonkeruu: Tiedon kerääminen tuotteen komponenteista, materiaaleista, energiankulutuksesta, pakkauksista ja päästöistä koko tuotantoprosessin ajalta.
  3. Analysointi: Tiedon analysointi kyseisen tuotteen tai tuoteryhmän tärkeimpien ympäristövaikutusten tunnistamiseksi.
  4.  Arviointi: Elinkaariarvioinnin (LCA) kriittinen arviointi.

Mitä palveluita Bureau Veritas tarjoaa?

Bureau Veritas tarjoaa elinkaariarvioinnin kriittistä arviointia (LCA Critical Review), ympäristöselosteen verifiointia (EPD Verification) sekä erilaisia tukipalveluita elinkaariarviointien toteuttamiseen.

  • Elinkaariarvioinnin kriittisen arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että elinkaariarviointi on johdonmukainen LCA:ta koskevien standardien periaatteiden ja vaatimusten kanssa.  
  • EPD:n verifioinnin tarkoituksena on LCA:n arvioinnin lisäksi varmistaa, että ympäristöseloste täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se on laadittu sovellettavien standardien mukaisesti.  
  • Bureau Veritas tarjoaa myös tukipalveluita vaikutusten arviointiin ja laskemiseen.