Mari Välimaa

MARI VÄLIMAA - JOHTAVA AUDITOIJA

Aloitin Bureau Veritas Suomessa auditoijan työn alihankkijana vuonna 2016. Vuodesta 2021 alkaen siirryin alihankkijasta työntekijäksi. Ennen Bureau Veritasta työskentelin muun muassa metalliteollisuudessa, jossa tehtävänkuvat vaihtelivat matka-asentajasta tuotannonvetäjään. Tämän lisäksi aikuiskoulutuksen osastopäällikön ja reklamamaatiovastaavan työt ovat tulleet tutuiksi. Koulutustaustani on liiketaloudessa - olen suorittanut tradenomin ja talousoikeuden maisterin tutkinnot.

Johtavana auditoijana perustyöpäivääni kuuluu asiakkaiden luona vierailua, mm. eri tuotantolaitoksissa ympäri Suomea. Keskustelen asiakkaiden kanssa, tarkastelen heidän järjestelmiään ja toimintatapojaan, ja kirjoitan keskustelujen ja havaintojeni pohjalta auditointiraportin. Lisäksi vuodesta 2022 alkaen olen toiminut BV Suomessa kouluttajana. Matkustus on olennainen osa työtä.

Näen oman työni mahdollisuutena olla avuksi yritysten kehittämisessä. Uteliaisuus ja tapojen kyseenalaistaminen nostavat monesti esiin havahtumisia, joita ei tule normaalissa arkipyörityksessä välttämättä vastaan. Nämä oivallusten hetket innostavat, motivoivat ja antavat minulle energiaa. Työn merkityksellisyys ja vaikuttamisen mahdollisuudet antavat työlle kuin työlle ytimen.

Työkavereissani arvostan avoimuutta ja asioihin tarttumista. Kysymällä moni asia selviää helposti. Minulle on tärkeää kehittyä omassa työssäni ja hyödyntää omia vahvuuksiani. Ytimessäni olen idealisti ja yksi sen ilmentymistä on usko siihen, että ihminen pystyy parhauteensa, kun siihen annetaan tilaisuus.

Yhteystiedot:

Mari Välimaa
Lead Auditor
p. 010 830 8643
mari.valimaa@bureauveritas.com