EC logo

News

EC ELECTRO CENTER Oy:lle myönnettiin ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit 27.12.2022

Tam. 27 2023

Tampereella toimiva EC Electro Center on yksi Suomen johtavista sähkö- ja automaatioiratkaisuiden valmistajista. Yrityksen asiakkaita ovat suuret kone- ja laitevalmistajat, teollisuus sekä sähköurakoitsijat. EC Electro Center työllistää n. 100 eri alojen ammattilaista ja on kokonaan yrityksessä työskentelevien avainhenkilöiden omistama. Yrityksen liikevaihto on 22 milj. €.

Haastattelussamme EC Electro Centerin auditoinneissa ja sertifioinnissa vahvasti mukana olleet henkilöt  kertovat yrityksen matkasta sertifioitumiseen.

Miten päädyitte rakentamaan hallintajärjestelmät ja sertifioimaan yrityksenne?

Myyntijohtaja Mika Vaherla kertoo, että yritys oli ehtinyt toimia jo pitkään ilman sertifiointia, mutta keskustelut sertifikaateista nousivat aika ajoin esille asiakkaiden kanssa.
- Tottakai oman toiminnan laadukas tekeminen haluttiin myös kirjata ylös. Vuosien varrella muutama asiakas on sertifikaattia kysynyt. Nyt voitiin informoida heille että vuoden 2022 loppuun mennessä sertifikaatit saadaan, ja niin myös tehtiin.

Kehitysjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Jari Ala-Pässäri lisää, että sertifioituminen on ollut pitkään tehtävälistalla.
- Yrityksemme sisällä tehtiin päätös siitä että sertifioituminen halutaan toteuttaa, ja kaikki avainhenkilöt näkivät sen tarpeelliseksi ja puolsivat projektia. Prosessin aikana sen tärkeys tuli entistä enemmän esiin ja kun päästiin maaliin niin voisi todeta että turhaan sitä on pelätty. Vaikka se teetti paljon töitä niin kaikki työmäärä kannatti ja voimme olla koko porukasta ylpeitä.

Laatu- ja ympäristövastaavana toimiva  Mari Ala-Pässäri yhtyy siihen, että laatujärjestelmän rakentaminen on vaatinut paljon työtä ja siinä on ollut ylä- ja alamäkiä. Hän allekirjoittaa laatujärjestelmien hyödyn ja toteaa sen toimivan hyvänä työkaluna, joka ohjaa koko toimintaa ja luo rungon johon on hyvä rakentaa muitakin asioita.
- Vaikka sertifikaatti saatiinkin niin eihän se työ siihen lopu, että siitähän se oikeastaan vasta alkaa - hän huomauttaa.

Mari kannustaa yrityksiä miettimään sertifiointia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lähtemään prosessiin rohkeasti mukaan.
- Toiminta on helpompi rakentaa aloitusvaiheessa niin että se tukee laatujärjestelmää. Toki myöhemminkin on mahdollista, mutta se on sitä helpompaa mitä pienemmällä mittakaavalla se tehdään.

Jari Ala-Pässäri  lisää, että kannattaa harkita konsultin mukaan ottamista sen sijaan että tekisi itse kaiken.
- Konsultin mukana tulee valmiita toimintamalleja ja käytäntöjä. Opettelemista ja sisäänajamista on paljon joten konsultin avulla on parempi mahdollisuus päästä oikeasti hyvään lopputulokseen.

Millaiseksi koitte bureau veritasin auditoinnin?

Mari kertooo itse auditoinnin ja keskustelun sujuneen rennossa ilmapiirissä.
- Voisi sanoa että ensinnäkin prosessina se oli käytännönläheisempi kuin mitä odotimme, ei siinä ollut mitään utopiaa.

Ja mitä tulee hyötyihin niin omanarvontunto yrityksenä on kasvanut ja ollaan oltu saavutuksestamme ylpeitä, Jari lisää.

 

EC Electro Centerin palveluihin voit tutustua yrityksen nettisivuilla ja esimerkiksi vuosittaisilla Alihankintamessuilla.

Lämpimät onnittelut hienosta saavutuksesta!

 

Lue lisää hallintajärjestelmistä: