ISO:n johtamisjärjestelmästandardeihin päivitetty muutos ilmastonmuutoksen huomioimisesta (c) Canva

News

ISO:n johtamisjärjestelmä-standardeihin päivitetty muutos ilmastonmuutoksen huomioimisesta

Maa. 18 2024

ISO julkaisi 23.2.2024 useisiin hallintajärjestelmästandardeihin muutoksen, jonka myötä organisaatiot ovat velvoitettu arvioimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia toimintansa eri aloilla.

Muutos vaikuttaa yhteensä 31 hallintajärjestelmästandardiin, mukaan lukien ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001 ja ISO 27001. 

Muutos tuo kaksi lisälauseketta standardin vaatimuksiin. Ensimmäinen niistä edellyttää, että organisaatiot määrittävät, mikäli ilmastonmuutos on merkityksellinen heidän organisaationsa ja toimintaympäristönsä ymmärtämisen osalta. Toinen lisälauseke parantaa sidosryhmien tarpeiden ja odotusten määrittelyä tunnustamalla, että asiaankuuluvilla sidosryhmillä voi olla erityisiä vaatimuksia ilmastonmuutoksen suhteen.

Voit lukea aiheesta lisää SFS:n uutisesta. 

Miten muutos vaikuttaa auditointeihin?

Monet organisaatiot ovat jo selvittäneet ilmastonmuutoksen vaikutukset toimintaansa. Niille, jotka eivät ole vielä lähteneet tälle matkalle, muutos tarjoaa mahdollisuuden käynnistää ilmastonmuutoksen riskien arvioinnit ja luoda hallintajärjestelmän, jolla voidaan vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Bureau Veritaksen auditoijat huomioivat lisäyksen tulevissa auditoinneissa. Muutos ei tuo lisätyöpäiviä tai tunteja. 

Lisätiedot: sertifiointi@bureauveritas.com