yyyyy

News

Kestävyysraportoinnin direktiivi voimaan 2024

Hel. 13 2023

Ensi vuonna voimaan astuva EU-direktiivi edellyttää ensisijaisesti suurten yritysten raportoivan vuosittain ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavista toimistaan.

Raportointivelvoitteilla pyritään yritystoiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, viherpesun ehkäisyyn sekä sitä kautta aidosti kestävämpään liiketoimintaan ja toiminnan avoimeen kommunikointiin sidosryhmille.

The Corporate Sustainability Reporting Directive eli CSRD tulee ensisijaisesti velvoittamaan EU:ssa toimivia suuria pörssiyhtiöitä, jotka ovat aiemmin raportoineet NFR-direktiivin mukaisesti, sekä sen jälkeen kaikkia niitä suuria yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavasta kolmesta kriteeristä; nettoliikevaihto 40 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa tai henkilöstömäärä yli 250. Raportointivelvollisuus tulee myöhemmin laajentumaan asteittain myös listattuihin PK-yrityksiin sekä pieniin ja yksinkertaisiin vakuutusyhtiöihin ja luottolaitoksiin. 

Bureau Veritasin auditointikoordinaattori Anni Heikkinen kertoo, että ensimmäiset kriteerit täyttävien yritysten on saatava prosessit kuntoon vuonna 2023 ja toimitettava tilikauden 2024 CSRD:n mukainen raportti vuonna 2025.

– Raportin tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot yrityksen toiminnasta raportointistandardien vaatimusten mukaisesti. Tämä on haastava prosessi raportoiville yrityksille, koska tiedonkeruu ja auditointi vaativat aikaa ja yhteistyötä rahoitus-, toiminta-, henkilöstöhallinto- ja vastuullisuustiimien kesken.

Riippumattoman varmennus

Direktiivi vaatii kestävyysraporttien lakisääteisen varmennuksen. Bureau Veritasilla on pitkä kokemus puolueettomista kestävyyspalveluista, joiden avulla yritykset voivat vastata yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin sekä lainsäädännöllisiin vaatimuksiin.

Bureau Veritasin verifiointi-, ja vaatimustenmukaisuuspalvelut tukevat kestävyystoimenpiteiden läpinäkyvyyttä. Palveluihin kuuluu muun muassa koulutuksia sekä Gap- eli kuiluanalyysi, jossa tarkastellaan olemassa olevia organisaatiokäytäntöjä ja kestävyysmittareita suhteessa tunnettuihin CSRD-vaatimuksiin. Tämä mahdollistaa puutteiden tunnistamisen yritysten olemassa olevissa prosesseissa. 

Kuiluanalyysi mahdollistaa prosessien puutteiden tunnistamisen.

Anni HeikkinenAuditointikoordinaattori, kestävän kehityksen palveluiden ja CSRD-raportoinnin asiantuntija

– Maailmanlaajuisesti toimivan kestävän kehityksen asiantuntijoista koostuvan tiimimme ansiosta Bureau Veritas tarjoaa ainutlaatuista ymmärrystä ja työkaluja yrityksille. Arvioimme myös yrityksen kaikkia operatiivisia toimia uusien kestävyysraportointistandardien mukaisesti tai autamme tarvittaessa asiakkaitamme löytämään sopivimman reitin vaatimusten noudattamisen saavuttamiseksi.

Bureau Veritas järjestää perjantaina 17.2.2023 maksuttoman webinaarin kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksista.

(Artikkeli on alunperin julkaistu Content House Oy:n tuottamassa Vastuullisuus-kokonaisuudessa, joka julkaistiin Helsingin Sanomien liitteenä 1.2.2023.)