Restart your business with BV

Restart your business with BV

Yritysten ensisijainen tavoite on luoda työntekijöilleen ja asiakkailleen optimaaliset terveys-, turvallisuus- ja hygieniaolosuhteet koronaviruspandemian aikana.

Bureau Veritas on luonut uuden "Restart your business with BV" -verifiointiohjelman, jonka avulla yritys voi osoittaa sidosryhmilleen huolehtivansa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta sekä turvallisesta ympäristöstä.

Bureau Veritasin terveys-, hygienia- sekä turvallisuusasiantuntijat ovat laatineet eri sektoreille tarkastuslistoja, jotka perustuvat parhaiksi todettuihin käytäntöihin ja suosituksiin. Tarkastuslistojen avulla ennaltaehkäistään koronaviruksen leviäminen.

Yritys implementoi tarkastuslistan asiat, jonka jälkeen Bureau Veritasin verifioija saapuu paikalle auditoimaan toteutettuja toimenpiteitä. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen yritys saa SAFEGUARD -merkin, joka todentaa hyväksytyn kolmannen osapuolen auditoinnin. Bureau Veritasin SAFEGUARD -merkki osoittaa, että yritys tunnistaa koronaviruksen vaikutuksen sekä riskit liiketoiminnassaan, noudattaa tiukkoja hygieniasäännöksiä ja lainsäädäntöä sekä varmistaa yhdenmukaisen toiminnan eri yrityksen toimipisteillä.

Lisäksi, että "Restart your business with BV" -verifiointi luo menetelmät taistella COVID-19 vastaan, lähettää se tärkeän viestin yrityksen asiakkaille sekä työntekijöille. 

Restart with BV

LISÄTIEDOT

Robert Åkerblom
robert.akerblom@bureauveritas.com
+358 (0)10 830 8675