Kestävyystietojen raportointi pakollista yhä suuremmalle määrälle yrityksiä (c) Canva

News

Kestävyystietojen raportointi pakollista yhä suuremmalle määrälle yrityksiä

Kes. 13 2024

Yritysvastuu ja kestävyys ovat nyt keskeisiä teemoja monille yrityksille, joilla on yhä suurempi vastuu ympäristönsuojelusta ja ihmisoikeuksien turvaamisesta. Ilmastokriisi, luontokato ja arvoketjujen läpinäkyvyyden puute tuovat uusia haasteita. Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelma, joka pyrkii ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, vaatii yrityksiltä entistä tiukempia toimia ja raportointia.

Uusi kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) edellyttää yrityksiltä vuosittaista kestävyystietojen julkistamista. Tämä koskee aluksi EU:ssa toimivia pörssiyhtiöitä, laajentuen sen jälkeen vuosi vuodelta myös pienempiin yrityksiin.  Raportointivelvollisuus lisää läpinäkyvyyttä ja kestävämpää liiketoimintaa.

CSRD:n mukainen raportointi tehdään eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) pohjalta, mikä yhtenäistää ja parantaa raportoinnin laatua ja vertailukelpoisuutta. 

Haluisitko saada yksityiskohtaisemman kuvan kestävyysraportoinnin muutoksista ja niiden vaikutuksista yrityksiin?

Bureau Veritaksen vastuullisuusasiantuntija Anni Heikkinen avaa aihetta tarkemmin kattavassa artikkelissa, jonka voit ladata alta. Artikkeli on alunperin julkaistu SHY:n lehdessä kesäkuussa 2024. (Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys)

Artikkelin sisältö: 

  • Yritysvastuu yhä useamman pöydällä
  • Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) täytäntöönpano
  • Muutokset aiempaan raportointiin
  • Kestävyysraportointistandardien (ESRS) sisältö
  • Olennaisuusarvio ja kaksoisolennaisuus
  • Kestävyystyön jalkauttaminen yrityksissä

Tarvitsetko tukea CSRD:n kanssa? Ota meihin matalalla kynnyksellä yhteyttä!