CSRD webinaari cover image (c) Canva

MAKSUTON CSRD-WEBINAARI 21.5. KLO 10

Toukokuu. 8 2024

WEBINAARI: Kestävyysraportointidirektiivi CSRD tuo yritysvastuun yhä useamman pöydälle

⏰ Ajankohta: 21.5. klo 10

📢 Puhuja: Anni Heikkinen, vastuullisuusasiantuntija, Bureau Veritas

Yritysvastuu, vastuullisuus ja kestävyys ovat nyt keskeisiä puheenaiheita niin liike-elämässä kuin yhteiskunnassakin. Kansainvälisellä tasolla yritysten vastuullisuustyöllä on ratkaiseva rooli ympäristön suojelemisessa ja ihmisoikeuksien turvaamisessa. Ilmastokriisiin, luontokatoon ja läpinäkyvyyteen liittyvien haasteiden kasvaessa yritykset joutuvat kohtaamaan uusia vaatimuksia sekä yhteiskunnalta että markkinoilta.

Euroopan Unioni on tunnustanut yritysten toiminnan merkityksen kansainvälisten tavoitteiden saavuttamisessa ja kehittänyt kattavan vihreän kehityksen ohjelman. Tämä ohjelma pyrkii ilmastoneutraaliin Eurooppaan vuoteen 2050 mennessä, ottaen samalla huomioon yhteiskunnan hyvinvoinnin muillakin osa-alueilla. Yritysten vastuullisuuden lisäksi ohjelmassa painotetaan myös sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa. Osana vihreän kehityksen ohjelmaa on myös uusi kestävyysraportointidirektiivi, Corporate Sustainability Reporting Directive.

Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) velvoittaa tiettyjä yrityksiä julkistamaan kestävyystietonsa vuosittain tarkkoja vaatimuksia noudattaen. Direktiivi tähtää kestävämpään liiketoimintaan lisäämällä läpinäkyvyyttä ja kestävyystietojen saatavuutta sidosryhmille.

Tämä webinaari tarjoaa katsauksen yritysvastuuraportoinnin nykytilaan ja direktiivin mukanaan tuomiin muutoksiin. Anni Heikkinen, Bureau Veritaksen vastuullisuusasiantuntija, johdattaa osallistujat pohtimaan, miten yritykset voivat vastata näihin kasvaviin vaatimuksiin ja hyödyntää niitä kilpailuetunaan.
 

Kohdeyleisö: Yritysjohtajat, vastuullisuusasiantuntijat ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kestävästä liiketoiminnasta ja vastuullisuudesta.


Kaikki webinaarin ilmoittautuneet saavat webinaaritallenteen jälkikäteen, joten vaikka olisit epävarma siitä, pystytkö osallistumaan, kannattaa silti ilmoittautua!
 

Webinaarin puheosuuden kesto on noin 30 minuuttia, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä.