Yk:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen sertifiointi

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoittetta

Tukeeko yrityksesi toiminta YK:n kestävän kehityksen tavoitteita? Monet yritykset sisällyttävät kestävän kehityksen tavoitteet omiin strategioihinsa. Nämä universaalit tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen vuoteen 2030 mennessä. Suomi on yksi kärkimaista kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Kuitenkin, jotta kaikki tavoitteet saavuttaisiin vuoteen 2030 mennessä, täytyy yritysmaailman näyttää esimerkkiä toiminnallaan ja tätä kasvava määrä suomalaisia yrityksiä tekeekin.

Kestävän kehityksen tavoitteiden arvioinnit

Arvioi ovatko yrityksesi kestävän kehityksen toimet YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Puolueettoman arvioinnin avulla, saatte vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Ovatko toimemme vaikuttavia ja riittäviä?
 •  Saavutammeko halutut tulokset?
 • Priorisoimmeko me kestävän kehityksen tavoitteita ja toimiamme parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Minkälaisia toimemme ovat verrattavissa muiden toimiin?
 • Onko liiketoiminnassamme riskejä?
 • Onko toimiamme mahdollista dokumentoida?
 • Voimmeko dokumentoida toimiamme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille?
 • Olemmeko valmiita sertifiointiin?

YK: n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaisen sertifikaatin etuja yrityksellesi:

 • Dokumentoidut, systemaattiset ja kunnianhimoiset toimet.

 • Vahva asema markkinoilla, luottamus ja uskottavuus.

 • Rakentava yhteistyö alihankkijoiden kanssa.

 • Houkuttele, pidä ja motivoi erittäin lahjakkaita työntekijöitä.

 • Yritysraportti ja suositukset ylimmälle johdolle.

 • Yksityiskohtaiset mittarit.

 • Mahdollisuus saada sertifikaatti ulkoiseen käyttöön.

LISÄTIEDOT

Kim Vuorivirta
Sales Manager
p. 010 830 8663
kim.vuorivirta@bureauveritas.com