BV_globalgap

GLOBALG.A.P. 
SERTIFIOINTI

Elintarvikkeiden tuottajille on jatkuva haaste kasvattaa turvallisia, terveellisiä tuotteita vastuullisella tavalla. Kuluttajien, vähittäiskauppiaiden ja lainsäädännön paineet ovat asettaneet uusia vaatimuksia viljelijöille ja kasvattajille. Heiltä vaaditaan yhä enemmän tuotantotekniikoita, jotka vähentävät maatalouden ympäristövaikutuksia (maalla ja vedessä), vähentävät kemikaalien käyttöä ja käyttävät luonnonvaroja säästeliäästi turvaten samalla työntekijöiden, tuotantoeläinten ja merenelävien turvallisuuden. Mahdollisuudesta osoittaa sitoutuminen hyviin maatalous- ja vesiviljelykäytäntöihin on tullut välttämätöntä markkinoille pääsemiseksi.

GLOBALG.A.P. on kansainvälisesti tunnustettu maatilastandardien sarja, joka on omistettu hyville maatalouskäytännöille (GAP). Sertifioinnin avulla tuottajat osoittavat noudattavansa GLOBALG.A.P. -standardeja.

Kuluttajille ja vähittäiskauppiaille GLOBALG.A.P. -sertifikaatti on vakuutus siitä, että ruoka saavuttaa hyväksytyn turvallisuus- ja laatutason ja että se on valmistettu kestävästi kunnioittaen työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, ympäristöä ja ottaen huomioon eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat. Ilman tällaista vakuutusta viljelijöiltä voidaan evätä pääsy markkinoille. Bureau Veritaksen sertifiointipalvelussa otetaan huomioon nämä asiat ja ammattitaitoiset auditoijamme tukevat teitä saavuttaaksenne GLOBALG.A.P. -sertifikaatin.

GLOBALG.A.P. -SERTIFIKAATIN EDUT:

  • Osoitetaan asiakkaille (jälleenmyyjille, tuotekauppiaille, maahantuojille), että tuotteesi on valmistettu hyviä maatalous- / kalanviljelytapoja käyttäen
  • Kasvatetaan kuluttajien luottamusta
  • Varmistetaan pääsy markkinoille
  • Parannetaan toiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä
  • Otetaan käyttöön prosessit jatkuvaa parantamista varten

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com